Doneren

Een geldbedrag aan het museum schenken?

Naast de gemeentelijke subsidie bestaat het museum bij de gratie van schenkingen van particulieren, bedrijven en sponsoren. Een gift komt geheel ten goede aan het museum en het behoud van ons gemeenschappelijk erfgoed. Door de ANBI status is particulier schenken aan het museum bovendien fiscaal aantrekkelijk.

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kunen particulieren 125% van een gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Als bijvoorbeeld € 100,- wordt geschonken, dan bedraagt de aftrek € 125,-. Als de schenker in het 52% tarief valt, kost de gift van € 100,- slechts € 35,-. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 1.250,00. Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking gelden deze drempels niet. Bij een lijfrenteschenking van minimaal vijf jaar is deze volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Periodieke schenkingen vanaf € 250 worden vastgelegd in een overeenkomst die speciaal door de Belastingdienst is opgemaakt.

Zie ook de Website van de Belastingdienst

Rekeningnummer

U steunt het museum door een gift over te maken op rekening  NL20 INGB 0004 3374 03 ten name van Stichting Het Vlaardings Museum.

Maatjeswand

Voor € 100 kunt u uw naam letterlijk verbinden aan Museum Vlaardingen. Laat zien dat u een betrokken Vlaardinger bent, geef uzelf, of de kleinkinderen hun naam op de gevel cadeau. Wanneer u uw naam opgeeft, blijft deze zichtbaar tot eind 2018. Op de glazen vliesgevel is plek voor circa 1200 namen van mensen die zich verbonden voelen met het museum, de geschiedenis van Vlaardingen en 5000 jaar leven met water. De namen worden in rondes geplakt van circa 100 namen. Via deze plek op de website wordt u op de hoogte gehouden wanneer de volgende ronde komt. Vragen? Neem dan contact op via info@museumvlaardingen.nl of via 010-4348722.