Erfgoed Lab

Het Erfgoed Lab van Museum Vlaardingen is een ruimte voor tijdelijke exposities, ontmoeting, onderzoek en experiment..

Momenteel is er de doe-tentoonstelling voor kinderen te zien en te beleven: Schatgraven

Samenwerkende partners in het Erfgoed Lab op dit moment zijn; de gemeentelijke Archeologische Dienst, het Stadsarchief, AWN Helinium, de Historische Vereniging Vlaardingen en de Stichting Federatie Broekpolder. Andere verenigingen en instanties met interesse tot samenwerking worden opgeroepen zich te melden bij  j.blijleven@museumvlaardingen.nl