Boekpresentatie

Slag bij Vlaardingen 1018

vrijdag 20 april 2018

Op 12 mei is een uniek boek over de Slag bij Vlaardingen gepresenteerd, over de omstandigheden en vooral de impact van de belangrijkste slag in West-Frisia, het latere graafschap Holland. Dit boek gaat niet alleen in op de politieke achtergrond, maar beschrijft ook het dagelijks leven in de vroege middeleeuwen: van handel en economie, scheepvaart, landschap en veenontginningen, tot mode, voedsel, behuizing en religieus leven. Daarnaast is er aandacht voor de beeldvorming van de veldslag in recente tijden.

Onder redactie van Kees Nieuwenhuijsen, met bijdragen van Tim de Ridder, stadsarcheoloog van Vlaardingen; Jeroen ter Brugge, curator van het Maritiem Museum Rotterdam; stadsarchivaris van Vlaardingen Harm-Jan Luth; de middeleeuwse kookkunstenaressen Margreet Formanoy en Patricia Verbree; illustrator en historicus Henk ’t Jong en specialist vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk.

Het eerste exemplaar van het boek is door Nieuwenhuijsen overhandigd aan burgemeester Annemieke Jetten. 

Na deze presentatie werd de tentoonstelling geopend. Alle kunstenaars (op één na)waren aanwezig en gaven een toelichting op hun werk.