Lokaal lijsttrekkersdebat in Museum Vlaardingen

woensdag 14 februari 2018

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 23 maart organiseert Radio Rijnmond lijsttrekkersdebatten in de grotere gemeentes. Dit is een ware roadshow die in hoog tempo door de regio trekt. De Radio Rijnmondmensen streken ’s middags op 13 februari j.l. neer en bouwden in snel tempo een studio, waarna de lokale politici toestroomden. Alle partijen waren aanwezig en onder leiding van twee goed voorbereide journalisten ,Tjerk van den Ende en Ruud de Boer, werd gedebatteerd over twee belangrijke thema’s: binnenstad en duurzaamheid.

Ook het museum bleek op de agenda te staan. Het komt niet vaak voor, maar de lijstrekkers waren unaniem in hun oordeel over het prachtige gebouw, dat volgens de interviewers de mooiste debatlocatie van de hele reeks is. Ook waren de politici opvallend goed geïnformeerd over het onderzoek dat op dit moment gaande is. Men ziet kansen voor het museum en wacht welwillend het advies af. Over geld werd (nog) niet gesproken. Meerdere partijen zegden toe positief naar de adviezen te zullen kijken, ook als hierin om meer financiën mocht worden gevraagd, op voorwaarde dat het een goed onderbouwd plan is.