ANBI giften
Giften doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Schenken aan een Culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling)
De volgende stichtingen/vereniging verbonden aan Museum Vlaardingen zijn alle vier culturele ANBI (zie de website van de belastingdienst):

Stichting Het Vlaardings Museum                                           
Bankrekening nr. : NL20 INGB 0004 3374 03
Stichting Fonds Museum Vlaardingen, Maasland
Bankrekening nr. : NL28 ABNA 0445 1997 92
Jaarrekening 2016 Stichting Fonds Museum Vlaardingen 
Stichting Zeillogger Balder, Vlaardingen
Bankrekening nr. : NL84 ABNA 0551907223

Vrienden van Museum Vlaardingen

Bankrekening nr:

Meer informatie downloaden

ANBI Informatie

Hier vind u de algemene ANBI informatie van Stichting Museum Vlaardingen, Stichting Fonds Museum Vlaardingen en Stichting Zeillogger Balder.

Meer informatie downloaden

Download hier de jaarrekening 2014 van Stichting Museum Vlaardingen.

Download hier de jaarrekening 2015 van Stichting Museum Vlaardingen

Download hier de jaarrekening 2015 van Stichting Fonds Museum Vlaardingen.

De jaarrekening van Stichting Zeillogger Balder is op te vragen via info@zeillogerbalder.nl en meer informatie vindt u op www.zeilloggerbalder.nl onder het kopje ANBI. 

De jaarrekening van Vrienden van Museum Vlaardingen is op te vragen via

vrienden@museumvlaardingen.nl en op de pagina van de Vrienden onder het kopje ANBI