Legaten en schenkingen

De Belastingdienst heeft voor het schenken of nalaten van geld voordelige fiscale maatregelen getroffen.
Wilt u Museum Vlaardingen financieel steunen? Wij denken graag met u mee.
Neem contact op met onze interim directeur: Jeanne Hogenboom  J.hogenboom@museumvlaardingen.nl


Schenken voorwerpen
Bent u voornemens iets te schenken? Neem dan contact op met de conservator Alexandra Poldervaart.
Niet al het aangebodene komt in aanmerking voor opname in de collectie.
a.poldervaart@museumvlaardingen.nl

De Geefwet
De Geefwet maakt doneren aan culturele doelen fiscaal aantrekkelijk.
In 2011 is de Geefwet aangenomen, de wet is ingegaan op 1 januari 2012.
De Geefwet stimuleert het geven aan goede doelen, door extra belastingvoordelen te bieden. 

Culturele doelen
Gevers kunnen door deze wet extra belastingaftrek krijgen als ze geven aan een goed doel met een culturele doelstelling.
Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.
Bovendien geldt er een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften.
Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen'.
Meer informatie vindt u onder het kopje ANBI op deze website.