Anbi Vrienden

 

De Vrienden van Museum Vlaardingen is een ANBI gecertificeerde organisatie.

Voorwaarden om gecertificeerd te worden  is publicatie van onderstaande documenten.

Naam instelling: 

RSIN nummer:  8224

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Vacant                                        (voorzitter)

Siem van der Marel                      (penningmeester)

John Boere                                  (evenementen en vrijwilligers)

Hans Bakker     vacant per 2 juli   (techniek)

Niek van der Mark                        (secretaris)

Secretariaat  3137 TL Vlaardingen

tel.nr: 06-20448516

K.v.K. nummer 40345903

RABOBANK

IBAN Nummer : NL11RABO 0395 6159 09

ANBI nummer xxxxx

Doel van de Vrienden, is het ondersteunen van Museum Vlaardingen in de breedste zin van het woord,

zij ondersteunen bij aankoop,

restauraties en leveren diensten ter bevordering en bloei van het museum. Overeenkomstig de Statuten van de Vereniging.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Dit is op aanvraag beschikbaar.

Beloningsbeleid:

De Vrienden is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald.

Waardering komt tot uiting in de verzorging tijdens inzet.

In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed.

Jaarverslag 2015.

Op aanvraag te verkrijgen via vrienden@museumvlaardingen.nl

Financieel verslag

Financiële verantwoording wordt afgelegd jaarlijks aan de leden tijdens de jaarlijkse ALV in april.

Deze is op aanvraag te verkrijgen via vrienden@museumvlaardingen.nl