Welkom bij de Vrienden

 

Museum Vlaardingen zoekt Vriend.

Het is van groot belang dat ons museum een vereniging van Vrienden als achterban heeft.  

Met haar bijdrage helpt zij om de collectie in stand te houden en te vergroten en om de museumpresentaties te ondersteunen en te verbeteren. De Vriendenvereniging werd in 1988


 “Wat bieden wij”

 

Vrienden van het museum hebben bovendien een aantal persoonlijke voordelen: 

De Vrienden hebben altijd gratis toegang tot het Museum  en worden uitgenodigd voor openingen van tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en excursies,

uitgave van ons magazine De Spil met een verschijnings frequentie van  drie maal per jaar,

door het organiseren van excursies, rondleidingen, lezingen, films, evenementen,

promotie van Museum Vlaardingen,

 het binnen halen van de nieuwe haring met zeillogger VL92 Balder,

reünie oud medewerkers uit de visserij.

Bent u nog geen lid?  Voor het minimale bedrag van

€ 20,50 bent u in 2017 al vriend.

 

Vriend worden is eenvoudig

 

U kunt zich aanmelden als vriend van Museum Vlaardingen op de volgende manieren:

U vult het formulier in bij contact en zend dit naar: 

Secretariaat Vereniging Vrienden p/a Postbus 4002, 3130 KA Vlaardingen.

Of u stuurt een e-mail aan vrienden@museumvlaardingen.nl   met daarin uw naam, adres, uw geboortedatum,

Telefoonnummer Vrienden van Museum Vlaardingen: 06 20448516

U maakt € 20,50 over op  IBAN Nummer : NL11RABO 0395 6159 09

U kunt ons vinden op de website van Museum Vlaardingen www.museumvlaardingen.nl/vrienden

 

Een vriend van het museum krijgt een Vriendenpas.

De pas is persoonlijk en op naam gesteld.

Een Vriendenpas is 1 jaar geldig.

 

De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen werken nauw samen met De Stichting Zeillogger Balder.

Een organisatie voor het behoud en in de vaart houden van een logger uit 1912.