Informatie voor de Media

 

Persberichten en info voor de media.

 

                                         

                                        

             

 

 

Vlaardingen, maart 2017

 

 

Persbericht

 

Inleiding

 

“1912 Ramp in de haven van Middelharnis”

 

De Hoogendijkprijs 2016 is toegekend aan drs. Fons Grasveld, dit naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek “Het lot van de MD3 Anna”. Dit boek is tot stand gekomen naar aanleiding van een initiatief van de echtgenote van de auteur tot een herdenking van de deze ramp in de haven van Middelharnis in 1912.

 

 

 

 

Uitreiking Hoogendijkprijs 2016

 

 

Op vrijdag 17 maart 2017 ontvangt drs. Fons Grasveld, filmmaker en auteur, de Hoogendijkprijs 2017.

 

Dit gebeurt vanwege zijn publicatie Het lot van de MD3 Anna. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500, =

De uitreiking vindt plaats in Museum Vlaardingen door de voorzitter van de Vrienden van Museum Vlaardingen, Bert Otto in bijzijn van familie en vrienden van de laureaat en genodigden en leden van de Vrienden van Museum Vlaardingen.

Ieder even jaar reikt de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen de ‘Hoogendijkprijs’ uit aan één of meerdere auteurs van een publicatie of voor een oeuvre, gewijd aan de Nederlandse visserijhistorie. In aanmerking komen zelfstandige publicaties of artikelen, die in de twee voorbije jaren zijn verschenen of langdurige reeksen en/of oeuvres betreffende de geschiedenis van de Nederlandse (zee)visserij.

De jury  van deskundigen, bestaat uit mevr. Prof. dr. P.J.E.M van Dam, voorzitter; dhr. dr. A. van Vliet en dhr. drs. J.P. Ter Brugge.

De Hoogendijkprijs is vernoemd naar de Vlaardingse firma Hoogendijk, die sinds midden van de 18e eeuw actief is in de visserij en de vishandel. Bovendien is de firma hoofdsponsor van de prijs.

 

 

 

Niet voor publicatie

 

Meer info

 

Bert Otto

vriendenmuseumvl@gmail.com

 

06 18612669

 


 

 

 

Waar gaat Het lot van de MD3 Anna over?

In januari 1912 is Middelharnis in rouw, want op de Noordzee is de vissloep MD3 Anna vergaan. Alle dertien bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Precies honderd jaar later, in 2012, organiseerden nakomelingen een sobere plechtigheid. Fons Grasveld, die getrouwd is met één van de nakomelingen, besloot naar aanleiding van de herdenking op zoek te gaan naar meer informatie over het schip, de bemanning en hun gezinnen. "Die herdenking wekte mijn belangstelling. Als aangetrouwde buitenstaander en als antropoloog en documentairemaker raakte ik geïnteresseerd in die kleine vissersgemeenschap in Middelharnis", aldus Grasveld. undefined Vissloep Anna, een vissloep was een kleine uitgave van een logger

Hij verdiepte zich in het verhaal van de Anna. Hij dook de archieven in en interviewde ook nakomelingen. Het resultaat is gepubliceerd in het boek Het lot van de MD3 Anna, dat eind 2 werd gepresenteerd. Door de combinatie van persoonlijke verhalen en historisch onderzoek is het een bijzonder boek geworden. Het schetst niet alleen de betekenis van de visserij voor Middelharnis, maar ook het leven van alledag in die tijd laat zien. Dat komt misschien nog wel het best tot uitdrukking in de verhalen over de weduwen van de omgekomen vissers van de Anna.

De dertien bemanningsleden - de jongste was een 13 jarige jongen uit Vlaardingen - verdronken allemaal. Negentien kinderen verloren hun vader. Voor de weduwen, die soms tegen beter weten in bleven geloven in een terugkomst van hun echtgenoot, braken moeilijke tijden aan, zowel emotioneel als financieel. Sommige weduwen begonnen een winkeltje om in de kost te voorzien. Er volgden enkele initiatieven om geld in te zamelen voor de nabestaanden, zoals een optreden van het dameskoor van Middelharnis en Sommelsdijk.

ISBN: 978 90 8155 740 5. Verschenen: november 2014

 


 

                          

 

 

            

           Vlaardingen, november 2016.

 

           Betreft: Vrienden kiezen uit het depot van Museum Vlaardingen

 

           Beste Vrienden van Museum Vlaardingen,

 

          Misschien heeft u het al gelezen in de laatste Spil, of was u aanwezig bij het kerngroep overleg:

In samenwerking met Museum Vlaardingen organiseren de Vrienden in de maanden april, mei en

juni van 2017 een tentoonstelling van voorwerpen, schilderijen en wat dies meer zij uit de collectie van het museum.

 

De werktitel van de expositie is ‘ Vrienden Kiezen’; de eigenlijke naam zal te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Om structuur in de opzet en inrichting van de tentoonstelling aan te brengen, gaat er een werkgroep(je) aan de slag,

 dat later ook zal  assisteren bij de inrichting. Tevens is er een tentoonstellingscommissie in het leven geroepen,

bestaande uit Hans Bakker, bestuurslid van de Vrienden, Frans Assenberg, lid van de vereniging,  

en de conservator van het museum, Alex Poldervaart.

Deze laatste beslist uiteindelijk of een voorgesteld item al of niet tentoongesteld  kan worden.

 

Op dit moment denken wij nog na over een thema van de tentoonstelling. De eerste ideeën zijn: objecten  enz.

waaraan in de afgelopen 25 jaar in de Spil aandacht is besteed  of waarvoor bij de aanschaf door de Vrienden

een financiële bijdrage is geleverd. Ook kan worden gedacht aan de vele schenkingen die in de loop der jaren

zijn ontvangen.

Bij deze ook een oproep: heeft u ideeën voor een thema, schroom niet en mail deze

naar hansjbak@gmail.com, bij wie u ook voor andere voorstellen of vragen terechtkunt.

 

Misschien heeft u al bepaalde objecten in gedachten, maar zo niet, dan willen wij u graag helpen.

U kunt thuis aan de slag gaan of in het museum, op de eerste verdieping in het ‘Kenniscentrum’.

Er zijn drie websites waarop u kunt zoeken:

www.maritiemdigitaal.nl.

www.geschiedenisvanvlaardingen.nl

www.hetgeheugenvannederland.nl

 

Daarnaast kunt u via het collectieregistratiesysteem ADLIB in het museum zoeken, na afspraak met

ondergetekende, die dan contact opneemt met de heer Jan P. van de Voort welke ons hierbij verder zal

ondersteunen.  Verder bestaat de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de depots in het museum.

 Dit kan alléén op afspraak, via Hans Bakker. Er kunnen tijdens deze twee sessies  maar drie personen

per keer deelnemen

Wij zien met belangstelling uit naar uw reacties.

 

Namens de tentoonstellingscommissie.

Hans Bakker,  bestuurslid Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.

hansjbak@gmail.com

010 4355187  -  06 11350749