Vrijwilligers

Bij Museum Vlaardingen is een groep enthousiaste vrijwilligers actief die op verschillende gebieden het museum ondersteunt. Dat kan zijn op het gebied van publieksontvangst (gastheer/vrouw, rondleidingen, catering en onderhoud), onderhoud gebouw en de museumcollectie. Vrijwilligers helpen mee met het ontsluiten van de collectie (digitaliseren en registreren), maar ook met de opbouw van tentoonstellingen, depotbeheer en inhoudelijk onderzoek.

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, maar krijgen wel de gelegenheid cursussen te volgen. Vanuit de organisatie wordt, afhankelijk van de functie, begeleiding geboden. Regelmatig organiseert het museum een 'museumcafé', een gezellige borrel voor vrijwilligers en staf. 

Meer weten? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator Jacqueline Blijleven j.blijleven@museumvlaardingen.nl  of 010-4348722.