Stichting Fonds Museum Vlaardingen

Organisatie

De Stichting Fonds Museum Vlaardingen is in 2013 opgericht. Het is een zelfstandige Stichting met als doel het verwerven van middelen voor vernieuwing, acquisitie, programmering en educatie ten behoeve van het Museum Vlaardingen.

Bestuur

Voorzitter: Mevrouw K. Bos-Fontijne
Penningmeester: Dhr. L.T. Bakker
Vertegenwoordiging Museum Vlaardingen: Dhr. J.P. ter Brugge
Adviseur: Dhr. A. Fontijne
Secretaris: Dhr. Y. ten Hoor

Aktes

Akte oprichting Stichting Fonds Museum Vlaardingen
Akte statutenwijziging Stichting Fonds Museum Vlaardingen

ANBI

De Stichting Fonds Museum Vlaardingen heeft de ANBI- en de culturele ANBI status. Dit betekent dat u geen schenk- of erfbelasting afdraagt en dat uw volledige donatie ten goede komt aan de Stichting.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59473320.

Verslagen

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2020

Contact

Stichting Fonds Museum Vlaardingen
p/a Laan van Hooglede 112
3136 LT Vlaardingen

Rustige Zee van Hendrik Willem Mesdag

De artistieke waarde van het schilderij en het verhaal van de kunstenaar maken dat Museum Vlaardingen met de ‘Rustige Zee’ van Hendrik Willem Mesdag cultureel goud binnen haar muren heeft.

Rustige Zee van Hendrik Willem Mesdag
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers