VAN HOUT NAAR GOUD!

woensdag 19 september 2018

De komende weken komen de groepen 4, 5 en 6 van Vlaardingse basisscholen naar Museum Vlaardingen om mee te doen aan ons nieuwe educatieprogramma “Van hout naar goud”. Dit programma begint met een voorbereidende les op school. Bij aankomst in het museum gaan de kinderen in twee groepen op reis door de geschiedenis. Samen ontdekken ze de prehistorische Vlaardingencultuur, Romeinen in de Delta en het middeleeuwse Flardinga. Dit doen ze door stil te staan bij de Boomstamkano, de vitrines van de Vlaardingencultuur, de Krabbeplasman, het middeleeuwse Vlaardingse muntje en bij de gouden munt die in Vlaardingen gevonden is. Het bezoek sluit af met een gezamenlijke opdracht, die de leerlingen in het museum maken.

In de loop van het schooljaar worden ook educatieprogramma’s voor de groepen 7/8 en voor groep 3 aangeboden. Vanaf 1 november staat informatie over deze programma’s op de museumwebsite www.museumvlaardingen.nl. De bezoeken van de schoolkinderen worden begeleid door de vrijwillige educatiegidsen van Museum Vlaardingen.

Het museum zoekt nog versterking voor dit team. Heb je belangstelling om groepen kinderen te begeleiden in het museum? Bekijk de vacature op onze website en neem contact op met Annet van der Vat, educatief medewerker en vrijwilligerscoördinator, annet@museumvlaardingen.nl.