zaken_banner2

Schenkingen

Schenken van objecten

Museum Vlaardingen heeft de taak het Vlaardings cultuur-historisch erfgoed te bewaren. Heeft u een bijzonder voorwerp in uw bezit dat een relatie heeft tot de geschiedenis van Vlaardingen en denkt u erover na om dit object aan het museum aan te bieden? Stuur dan een foto en enkele gegevens over het voorwerp (o.m. vervaardiger, beschrijving, jaartal en herkomst) naar info@museumvlaardingen.nl. De conservator zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

NB Museumcollectieplan Vlaardingen is een geregistreerd museum (Museumregister Nederland) en heeft formeel vastgesteld collectieplan waarin de kaders voor verzamelen zijn vastgelegd. Een schenking wordt pas aanvaard als het aan bepaalde eisen voldoet. Het kan gebeuren dat het aangebodene niet in aanmerking komt voor opname in de collectie. Zo mogelijk zal het museum u door verwijzen naar collega-instellingen.

De Geefwet

Wilt u geld schenken? Klik dan op de pagina Doneren.