Bedrijven

Samen met u maken we het nieuwe Museum Vlaardingen. Wij zijn nog steeds op zoek naar ondersteuning om het museum zo mooi mogelijk te maken. Bedrijfssponsoren krijgen de gelegenheid hun naam en logo te presenteren via het digitaal sponsorbord in de Entree. Daarnaast bieden wij u onze businessclub voor een vast bedrag per jaar. Ook is er gelegenheid om specifieke projecten te sponsoren, daarover informeren wij u graag. Heeft u interesse, neem contact op met onze interim directeur: Jeanne Hogenboom  

J.hogenboom@museumvlaardingen.nl