Missie & Visie Museum Vlaardingen

In de dynamische, verstedelijkte Waterwegregio is Museum Vlaardingen een bruisend en ondernemend stadsmuseum, waar de historische, actuele en toekomstige ontwikkelingen van Vlaardingen centraal staan. 

Als betrouwbare schatbewaarder van het historisch erfgoed van de stad geeft het museum vanuit het verleden betekenis aan het Vlaardingen van nu en later. De kerncollectie vormt de basis van het museum: de Collectie Vlaardingen, die verder wordt versterkt door samenwerking met en bruiklenen van andere erfgoedinstellingen in de stad en daarbuiten.

Vanuit een karakteristiek, monumentaal pand aan de Museumkade (met uitzicht op museumschip de Balder en de historische Stadskraan) vertelt Museum Vlaardingen de verhalen van een kleurrijke stad aan het water, waar de delta, als bron van werkgelegenheid en welzijn, al eeuwenlang zorgt voor bedrijvigheid, ondernemerschap, innovatie en welvaart. 

Met een spraakmakend en gevarieerd programma van tentoonstellingen en activiteiten gericht op alle Vlaardingers, streeft het museum naar inclusiviteit: jonge, oude èn nieuwe inwoners van de stad ontdekken en herkennen in het museum ‘hun’ verhalen, waardoor de kennis over, waardering voor en verbindingen binnen de stad een flinke impuls krijgen.

Bezoekers uit de regio - en daarbuiten - ervaren in Museum Vlaardingen waarom Vlaardingen meer is dan zo maar een Hollandse stad aan het water.

Mooi museum met heel vriendelijk personeel. De fototentoonstelling Hope & Fear: Afghanistan door de lens van Hedayat Amid is niet groot, maar wel heel indrukwekkend. Ook de vaste expositie over Vlaardingen en de scheepvaart is interessant.

Petra van der Kaaden, januari 2024

Visie

Museum Vlaardingen is al 100 jaar stevig verankerd in de samenleving en zoekt actief de samenwerking met culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties. Het museum draagt, als één van de grote culturele hotspots van de stad, bij aan de toekomstvisie van de gemeente om van Vlaardingen een sociale en veilige stad te maken met een aantrekkelijke, levende binnenstad.

Het museum legt verbindingen met het lokale en regionale bedrijfsleven en streeft zo naar een gezonde financieringsmix, waarin naast de gemeentelijke subsidie ook andere bronnen worden aangeboord.

 

Beleidsplan 2022-2025

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:

1.     We zorgen dat we onze collectie, de kern van ons bestaan, op orde hebben. 
2.     Ons aanbod tentoonstellingen en activiteiten is veelzijdig en actueel.  
3.     Museum Vlaardingen staat midden in de samenleving.
4.     Het museumgebouw is een parel van de stad.
5.     Museum Vlaardingen kent een gezonde financieringsmix.

Bekijk het volledige Beleidsplan 2021-2025.

Halfmodel van de huidbeplating

Ik heb ongelofelijke waardering voor de wijze waarop de vaklieden van de verdwenen ambachten nauwkeurig vakwerk verrichtten met de hen ten dienste staande werktuigen.

Halfmodel van de huidbeplating
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers