Vriend van het museum

De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen werd op 21 november 1988 opgericht met als doel het bevorderen van de groei en bloei van Museum Vlaardingen.

Vrienden Nieuws


Vrienden Agenda


0

Als Vriend van Museum Vlaardingen zijn er meerdere persoonlijke voordelen:

 • Altijd gratis toegang tot het museum.
 • Gratis bijwonen van alle door de Vereniging georganiseerde lezingen en evenementen, kijk voor meer informatie op deze website onder Vrienden-Agenda en Vrienden-Nieuws. Tevens ontvangt u € 2,50 korting op de toegangsprijs voor lezingen die door het museum worden georganiseerd.
 • Toezending van het magazine "De Spil"  (3x per jaar).
 • Korting van 10% op uw aankopen in de museumwinkel (m.u.v. boeken en cadeaubonnen).

Word lid

Bestuursamenstelling

De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt:

 • Leo Verhart - voorzitter
 • Leen van Bree - bestuurder
 • Siem van der Marel - penningmeester
 • Hans Mathijssen - secretaris
 • Menno de Mol - bestuurder

Contact

Schriftelijk

Secretariaat Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
p/a Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen

Email
vrienden@museumvlaardingen.nl 

Telefonisch kunt u een boodschap aan de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen doorgeven via het algemene nummer van Museum Vlaardingen: 010-4348722

Schenken aan de Vrienden

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn mogelijkheden om de Vereniging te ondersteunen. Per 1 januari 2021 heeft de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen de ANBI status verkregen onder de noemer: cultuur. Hiermee komen donaties aan de vereniging in aanmerking voor extra belastingvoordeel.

Verenging Vrienden van Museum Vlaardingen

Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen

vrienden@museumvlaardingen.nl
www.museumvlaardingen.nl/vrienden

Bankrekening nr.:  NL11 RABO 0395 6159 09
RSIN nr.: 9046471
KvK   nr.: 40345903

Doelstellingen

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de groei en bloei van de stichting: Stichting Museum Vlaardingen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Ondersteuning te geven aan en belangstelling te wekken voor en bekendheid te geven aan het doel van de stichting om samen met de inwoners van Vlaardingen en de regio, het cultureel erfgoed van de gemeenschap te bewaren, te onderzoeken en te tonen, en het cultureel erfgoed in te zetten om de gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als bindmiddel het burgerschap te versterken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Uit de middelen der vereniging gelden aan te wenden bevorderlijk voor het doel van de stichting:

 • In overleg en of in samenwerking met de stichting voorwerpenboeken en documenten te verwerven en deze, hetzij doorschenking, hetzij door bruikleengeving, voor de museale collecties of de hulpmiddelen van de stichting ter beschikking te stellen;
 • Het samenwerken met andere verenigingen van vrienden van een museum;
 • Het uitgeven en of rondzenden van een nieuwsbrief aan de leden;
 • Andere wettige middelen dienstig aan het doel.

Algemene Ledenvergaderingen

Hier kunt u de stukken van de diverse ledenvergaderingen van de Vrienden van Museum Vlaardingen inzien. Klikt u op het betreffende jaartal om alle vergaderstukken te raadplegen.

2025

Algemene ledenvergadering 2025

Vrienden Museum ALV april 2024 07052024

2024

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Activiteiten en financiële verantwoording

Statuten

Beleidsplan

Jaarverslag van de (interim) secretaris over 2021

Financieel verslag boekjaar 2021

Het Knopenbord

Een specifieke uitdrukking uit de touwslagerswereld zoals de opa van Max placht te zeggen: “Splitsen is goed na het rollen van de voet”, waarmee bedoeld werd dat een nieuwe gesplitste lijn pas gebruiksklaar was nadat die onder een schoen in elkaar was gerold.

Het Knopenbord
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers