Wie zijn wij

Museum Vlaardingen kent een kleine professionele staf. Het museum beheert en onderzoekt de collectie, ontwikkelt en organiseert tentoonstellingen, publieksprogramma's, educatie en evenementen.

Léanne Selles

Léanne Selles

Directeur

Esther Gerritse

Esther Gerritse

Hoofd bedrijfsvoering

Leroy Fisscher

Leroy Fisscher

Conservator

Claudia Steur

Claudia Steur

Projectmedewerker Herwaarderen collectie

Denise Ham

Denise Ham

Medewerker bedrijfsvoering en financiën

Annet van der Vat

Annet van der Vat

hoofd Publiekszaken en Vrijwillgers

Jorge Simelio

Jorge Simelio

Medewerker educatie, diversiteit en inclusie

Beau van ’t Hoen

Beau van ’t Hoen

Projectmedewerker herwaardering collectie

Het museum kent een Raad van Toezicht, waarin onbezoldigde toezichthouders afkomstig uit de culturele sector, lokale politiek en het bedrijfsleven zitting hebben. De Raad van Toezicht functioneert conform de Cultural Governance Code. 

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Hans Versluijs (voorzitter)
  • Janine Nauta
  • Henk de Bruijn
  • Perry Moree
  • Jeroen ter Brugge
  • Susanne Mosmans
  • Devika Sluisdom
     

Museum Vlaardingen steunt in belangrijke mate op de inzet en expertise van een grote groep vrijwilligers. Door het werken met vrijwilligers verstevigt het museum zijn positie in de Vlaardingse samenleving. De vrijwilligers dragen bij aan de levendigheid van Museum Vlaardingen. Ze bieden onmisbare ondersteuning bij alle voorkomende museale werkzaamheden (van collectiebeheer tot educatie en communicatie). Bezoekers waarderen de contacten met deze vrijwilligers. Ze voelen zich welkom en op hun gemak.

Bekijk hier de favoriete objecten van onze vrijwilligers uit de collectie.

Halfmodel van de VL 27 “Burgemeester Heusdens”

Deze keer geen topstuk van een van onze vrijwilligers maar aandacht voor een bijzonder halfmodel en zijn vervaardiger.

Halfmodel van de VL 27 “Burgemeester Heusdens”
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers