ANBI

Museum Vlaardingen heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat het fiscaal aantrekkelijk is om aan het museum te doneren. 

Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Stichting Museum Vlaardingen is verplicht het standaardformulier publicatieplicht ANBI op haar website te publiceren.

Stichting Het Vlaardings Museum (Museum Vlaardingen) 
Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
010 - 4348722

www.museumvlaardingen.nl
info@museumvlaardingen.nl

Bankrekening : NL20 INGB 0004 3374 03

Kamer van Koophandel: 24339759

RSIN: 8139.89.449

Doelstellingen Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen bewaart, onderzoekt en toont het cultureel erfgoed van Vlaardingen en de regio. Als betrouwbare schatbewaarder van het historisch erfgoed van de stad geeft het museum vanuit het verleden betekenis aan het Vlaardingen van nu en later. De kerncollectie vormt de basis van het museum: de Collectie Vlaardingen, die verder wordt versterkt door samenwerking met en bruiklenen van andere erfgoedinstellingen in de stad en daarbuiten. 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

(A) Vernieuwen van de positionering: zodat het museum met thema ‘Leven met water, vroeger, nu en later’ bestaansrecht heeft in de brede Vlaardingse samenleving en de regio daaromheen.

(B)  De bezoeker centraal: het eerste tot het laatste contactmoment van (potentiele) bezoekers met het museum dienen bij te dragen aan een positieve beleving.

(C) Structurele samenwerkingen: om daarmee een bredere en meer heterogene doelgroep aan te spreken, om samen met anderen tot een gevarieerder programma te komen, om samenhang te krijgen in de meest relevante historische collecties van Vlaardingen en om als organisatie sterker te staan en zo efficiënt mogelijk te werken.

(D) Cultureel ondernemerschap: ter verbetering van de financieringsmix van het museum dient het aandeel eigen inkomsten verhoogd te worden.

(E) Organisatieontwikkeling: Museum Vlaardingen dient een organisatie in te richten die berekend is op de opgave waarvoor zij staat, zodat zowel de betaalde medewerkers als de grote groep vrijwilligers het fijn vinden om voor Museum Vlaardingen te werken en bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen.

Bestuurssamenstelling

Het museum heeft een raad van toezicht bestaande uit onbezoldigde toezichthouders afkomstig uit de culturele sector, lokale politiek en het bedrijfsleven. De Raad heeft een rooster van aftreden. Samenstelling Raad van Toezicht:

Hans Versluijs (voorzitter)
Janine Nauta
Jeroen ter Brugge
Perry Moree
Susanne Mosmans
Henk de Bruijn

Museum Vlaardingen onderschrijft de Cultural Govenance Code, de Fair Practise Code en de Code Diversiteit en Inclusie. 

Verslaglegging

Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
Jaarverslag_2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag_2017&2018
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017

Alle stichtingen en verenigingen verbonden aan Museum Vlaardingen hebben de status van culturele ANBI:

Vlaarding's Bloei

John heeft bewondering voor de bemanning die onder barre omstandigheden weken op zee bivakkeerde. Geen privacy in de zeer beperkte leefruimte, zoals deze in werkelijkheid ook op de Balder te zien is.

Vlaarding's Bloei
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers