Aanmelden voor vergaderingen en lezingen

1-1-2021

Voor zowel leden als niet-leden is aanmelden VOORAF noodzakelijk.

De Algemene Ledenvergaderingen van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen zijn slechts toegankelijk voor leden.

Lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden, voor niet leden is een toegangsprijs van € 5,00 van toepassing.

Vooraf aanmelden is voor zowel leden als niet-leden noodzakelijk, zonder aanmelding vooraf kan helaas niet worden deelgenomen.

Houdt u onze website in de gaten voor het actuele programma aanbod.