Belangrijke mededelingen van de Penningmeester

26-5-2021

ANBI nieuws en contributie 2021

Contributie 2021

De acceptgiro voor de contributie van 2021 is met De Spil van februari meegezonden en is door de meeste leden intussen voldaan. Dank daarvoor! Voor de leden die daar nog niet aan toegekomen zijn de oproep om de betaling alsnog te doen zodat we na de vakantie weinig of geen herinneringen meer behoeven te sturen.

ANBI Status

Na een lang traject met onder anders de aanpassingen van de statuten, met de bijbehorende extra algemene ledenvergaderingen, heeft de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen per 1 januari 2021 de ANBI status mogen ontvangen. Hiermee komen donaties in aanmerking voor extra belastingvoordeel.