Bibliotheekboeken beter bekijken

20-10-2021

Bibliotheekmedewerkers Maritiem Museum Rotterdam en Scheepvaartmuseum Amsterdam op bezoek.

De collectie van het voormalig Nationaal Visserijmuseum bestaat, naast objecten, ook uit een rijke bibliotheekcollectie en uit een flinke verzameling historische foto's. 

Een bibliotheek en documentatiecentrum over de geschiedenis van de Noordzeevisserij past niet meer in het profiel van Museum Vlaardingen als stadsmuseum. Bovendien heeft het museum eenvoudigweg niet de faciliteiten, noch de menskracht, om een biblioteek open te houden. 

Tijdens de voorbereidingen van het herwaarderingstraject hebben we daarom contact gezocht met het Maritiem Museum Rotterdam en het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Beide instellingen beschikken over een omvangrijke maritieme biblioteekcollectie en bovendien over goede studiezaalfaciliteiten, waar geinteresseerden de collectie kunnen raadplegen. De Noordzeevisserij ontbrak in de collectie van deze beide nationale maritieme musea, omdat deze van oudsher in Vlaardingen werd beheerd.

Een groot deel van de visserijbibliotheek zal dus ondergebracht worden in Amsterdam en Rotterdam, waarbij gekozen is voor een duidelijke verdeling: Publicaties over visserij, visserijbeleid, bijbehorende cultuur en vissersschepen gaan naar het Scheepvaartmuseum en publicaties over de visserij gerelatered aan de regio Rijnmond/Groot-Rotterdam gaan naar het Maritiem Museum Rotterdam. Er zal een schifting plaatsvinden om dubbelingen te verwijderen, maar de kennis/inhoud van de bibliotheek blijft dus in ieder geval behouden. Omdat het ensemble en de compleetheid belangrijker is dan het Vlaardingse belang, zal ook het 'Vlaardingse' deel van de bibliotheek mee verhuizen naar Rotterdam. 

Deze week zijn medewerkers van de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum, samen met het herwaarderingsteam en onze vrijwilligers, gestart met het uitzoeken van de boeken die naar hen toe zullen gaan. 

Er zaten in de bibliotheekcollectie van het museum ook boeken en tijdschriften die niet direct iets te maken hadden met de visserijgeschiedenis. Museum Vlaardingen houdt voor eigen gebruik een kleine 'handbibliotheek' over, deze zal vooral bestaan uit boeken over de geschiedenis van Vlaardingen.Voor het resterende deel van de collectie hebben we andere wetenschappelijke bibliotheken in Nederland benaderd, met de vraag of er voor hen nog interessante boeken bij zitten. Met de boeken die we dan nog overhouden organiseren we binnenkort een boekenmarkt, misschien dat er nog pareltjes tussen zitten voor de liefhebbers.

Léanne Selles
Directeur Museum Vlaardingen