De handen uit de mouwen

2-12-2021

Een middagje in 'De Fabriek'

In deze blogs schrijf ik over het herwaarderingstraject van onze museumcollectie. Maar tot nu toe was ik nog niet zelf daadwerkelijk in ‘De Fabriek’ aan het werk geweest en kon dus niet uit eigen ervaring vertellen wat dat herwaarderen in de praktijk nu eigenlijk inhoudt. Maar vanmiddag heb ik meegeholpen met het projectteam. Een leuke en leerzame middag!

Nu alle gereinigde objecten terug op locatie zijn, is het team gestart met het beoordelen van de zogenaamde niet-geregistreerde objecten. Dat zijn objecten die in het verleden wel op de een of andere manier in de collectie zijn terechtgekomen, maar die, om wat voor reden dan ook, niet in het collectieregistratiesysteem zijn beschreven. De allereerste vraag is of een dergelijk object wel of niet geregistreerd zou moeten worden.

Zo lagen er bijvoorbeeld twee grote vlaggen met het logo van ‘Vlaardingen 700 jaar’. Deze vlaggen waren niet geregistreerd, en er bleek niet al een geregistreerde vlag in het systeem te staan. Met deze vlag kunnen we zonder twijfel een belangrijk Vlaardings verhaal vertellen (zeker nu we aan de vooravond staan van de viering van Vlaardingen 750 jaar), dus was in dit geval de beslissing snel genomen. Deze vlaggen, hoewel niet in al te beste staat, worden opgenomen in de collectie en krijgen daarom een groene sticker. 

Maar er lag ook een (eveneens niet-geregistreerde) vlag met de tekst ‘Actie steun Israël. Giro ….’. Er zat een briefje bij waarop te lezen was dat deze vlag gebruikt was bij een actie om Israël te steunen tijdens de Jom Kipoer-oorlog (1973), maar er stond niets bij over waar, of door wie, deze vlag gebruikt was. In dit geval is er geen aanwijsbare link met Vlaardingen en is het object te generiek om op te nemen in de collectie van het museum. Het object wordt daarom op ‘rood’ gezet.

Door naar het volgende object: een metaalkleurig object in de vorm van een ovale bal, waarop vermeld: ‘zuurstoftank geallieerd vliegtuig’. Wederom geen registratienummer, maar wel een aanwinstennummer.  Dit is een nummer dat aan een verworven object werd/wordt gegeven, met de bedoeling het later verder te beschrijven. In dit geval vonden we in de aanwinstenmap van 2008 een document, waarin de politie Rijnmond verklaart een zuurstoftank te hebben overhandigd aan het museum. Zonder verdere inhoudelijke achtergrondinformatie…
Bij zo’n object kan je je allerlei vragen stellen. Zou het een zuurstoftank zijn van een geallieerd vliegtuig dat in de oorlog in de regio is neergestort? Wat is er met de piloot gebeurd? Waar is de tank gevonden, en wanneer? Vragen die je eerst beantwoord wil hebben voor je een besluit over dit object kan nemen. Aangezien 2008 nog niet heel lang geleden is, moet het mogelijk zijn om mensen te vinden die meer weten over de herkomst van deze schenking. Daarom hebben we besloten om de zuurstoftank op ‘oranje’ te zetten: nader onderzoek nodig. 
Verder heb ik vanmiddag nog een klok, een rugleuning van een oude stoel van een boetzolder, een onderdeel van een kruis, een destilleertank voor kaneellikeur, een bureau, een gevelornament en een paraplu in mijn handen gehad. Bij elk object probeert het team zoveel mogelijk achtergrondinformatie te vinden, pas daarna wordt een besluit genomen over de toekomst van het betreffende voorwerp.

Het was een leerzame en leuke middag en ik ga binnenkort zeker nog een keer het team helpen bij deze mega-klus!

 

Léanne Selles
Directeur Museum Vlaardingen

Lees hier meer over het herwaarderingstraject en de eerder verschenen blogs.