Herwaardering uitgelegd

17-11-2021

Toelichting op project Herwaardering

Op 1 oktober jl.organiseerde het museum, in samenwerking met het tijdschrift Holland, Historisch Tijdschrift een symposium over de Visserij in Nederland. Conservator Frank de Hoog maakte van deze gelegenheid gebruik om toe te lichten waarom het museum heeft besloten tot het herwaarderen van de collectie en hoe het museum hierbij te werk gaat.