Jouw ‘corona-dagboekje’ met Museum Vlaardingen en Stadsarchief Vlaardingen

27-11-2020

Museum Vlaardingen en Stadsarchief Vlaardingen doen oproep: Maak en deel jouw ‘corona-dagboekje’

Museum Vlaardingen en Stadsarchief Vlaardingen doen oproep: Maak en deel jouw ‘corona-dagboekje’

Draag ook bij aan het Corona herinneringsproject

Museum Vlaardingen en het Stadsarchief Vlaardingen leggen vast wat het betekent om tijdens de corona-uitbraak te leven: het Vlaardings Corona herinneringsproject. Iedere Vlaardinger kan bijdragen aan dit project door zijn of haar ervaringen te delen, juist nu we midden in de 2e golf zitten.

Het project bestaat uit het verzamelen van foto’s, filmpjes, berichten op sociale media, objecten en verslagen. Het aangeleverde materiaal wordt gefilterd aan de hand van acht overkoepelende thema’s: Sociaal & Solidair, Sport & Spel, Zorg & Welzijn, Kunst & Creativiteit, Wetten & Regels, Vieren & Geloven, Leven & Dood en Uit & Thuis. De resultaten van het project worden op verschillende manieren gedeeld met de stad, waarbij rekening wordt gehouden met de anderhalve metersamenleving.

Naast bovengenoemde impressies van de crisis is het ook interessant om te kijken naar hoe de Vlaardingers het leven in deze bijzondere tijden ervaren. Veel mensen schrijven in een dagboek, of houden op een andere manier bij wat er in hun leven gebeurt. Juist de persoonlijke verhalen over het leven van alledag van ‘gewone’ mensen vormen later een belangrijke bron voor onderzoekers.

Museum Vlaardingen en het Stadsarchief Vlaardingen roepen iedereen op om een ‘dagboekje’ bij te houden van de impact van deze crisis op het dagelijkse leven. Schrijf, teken, schilder, film of fotografeer jouw persoonlijke verhaal van één dag (of meerdere dagen) in deze corona-pandemie. Stuur jouw dagboekje op aan stadsarchief@vlaardingen.nl. Vermeld hierbij of je Museum Vlaardingen en het Stadsarchief Vlaardingen toestemming geeft om het ingestuurde materiaal in de toekomst te publiceren.