Kritische blik van Van Reeven krijgt plek in collectie Museum Vlaardingen

9-12-2020

Met steun van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen heeft het museum afgelopen week twee schilderijen van de Vlaardingse kunstenaar Jan van Reeven (1942-1996) aan de collectie kunnen toevoegen.

Beide werken zijn illustratief voor de ‘nieuwe’ milieuvraagstukken die zich in Vlaardingen voordeden toen het probleem van de luchtverontreiniging door strenge wetgeving – afgedwongen door protesten van de burgers en de inspanningen van de bedrijven op de achtergrond raakte. De lozing van schadelijke stoffen leidden tot water- en bodemverontreiniging die vooral in de jaren zeventig Vlaardingen in de greep hield. Het werk ‘Oliepijpleidingen Rijnmond’ met de contouren van de fabrieksinstallaties het perspectief dat de Vlaardingers zagen als zij naar de overkant van de Nieuwe Waterweg zagen. De spuiende oliepijp illustreert de vervuiling van de industrieën in Pernis, wat versterkt wordt door het ogenschijnlijk natuurschone groene veld waar de pijp doorheen loopt.

van-reeven2

Op het andere schilderij zien we een man in vervuild water staan. Op de achterzijde van het doek staat een betekenisvolle toevoeging van de kunstenaar: ‘toen wij nog zwommen in de Maas’. Het werk laat treffend de ingrijpende gevolgen van de vooruitgang zien voor de omgeving. De levensader van de stad aan het water is totaal vervuild. De ambitie om uit te groeien tot de tweede stad aan de Nieuwe Waterweg kent een hoge prijs waar de Vlaardinger op termijn ernstige hinder van zal ondervinden.