Museum Vlaardingen wordt ‘meemaakpodium’

19-10-2023

Ambitieus project plaatst Vlaardingers centraal in de programmering van ‘hun’ museum.

Dit najaar lanceert Museum Vlaardingen het project 'Maak het mee met Museum Vlaardingen'. Hierbij worden Vlaardingers uitgenodigd om actief bij te dragen aan de museumprogrammering in de rol van meemakers. Zo ambieert het museum nieuwe verhalen te vertellen en een breder publiek te bereiken.

Het driejarig project wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. De focus ligt op drie programmalijnen: familieactiviteiten om de banden te versterken tussen het museum en gezinnen uit de Westwijk, de opbouw van een digitale stadscollectie en het in kaart brengen van het culturele erfgoed van de Vlaardingse arbeidsmigranten en hun nazaten.

Om dit project te begeleiden wordt er een stadsprogrammeur aangesteld. Zoals een conservator de eigen museumcollectie als vertrekpunt neemt, kijkt een stadsprogrammeur juist van buiten naar binnen.  Jorge Simelio, sinds 2021 werkzaam als kwartiermaker diversiteit en inclusie bij het museum, treedt op in de nieuwe rol van stadsprogrammeur.

Léanne Selles, directeur van Museum Vlaardingen: “We hebben als museum de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om een museum van, voor en door alle Vlaardingers te worden. Het is heel bemoedigend om te zien dat een groot nationaal fonds als het Fonds voor Cultuurparticipatie onze nieuwe manier van werken steunt. Museum Vlaardingen is ook het eerste museum in Nederland dat deze subsidie om meemaakpodium te worden ontvangt! Ook zijn we blij met de steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Dit fonds is van onschatbare waarde voor de cultuur in onze stad. Met dit project hopen we nog meer tentoonstellingen en activiteiten te organiseren waarin jonge, oude en nieuwe inwoners van de stad zichzelf herkennen, waardoor de kennis over, waardering voor en verbindingen in de stad een flinke impuls krijgen!”

Heb jij een leuk idee voor een project (of projectje) in samenwerking met Museum Vlaardingen? Mail dan jorge@museumvlaardingen.nl