Stadskraan ontvangt compliment voor een monument

30-11-2021

Stichting Stadskraan Vlaardingen krijgt compliment van provincie Zuid-Holland

Op vrijdag 26 november ontving het bestuur van de stichting Stadskraan Vlaardingen een Compliment voor het Monument. Op deze wijze zet het Monumententeam van de provincie Zuid-Holland een bijzonder en markant rijksmonument in Zuid-Holland in het zonnetje en spreekt zij haar waardering uit voor het behaalde resultaat. “De Stadskraan is een prachtig object, interessant qua geschiedenis en is mooi hersteld en toegankelijk”, staat in de motivatie van het Monumententeam. “Dit is een blijk van erkenning van de provincie Zuid-Holland voor de wijze waarop de restauratie gerealiseerd is. De kraan is weer in volle glorie te zien en aan te raken. Met de kraan krijgt Vlaardingen weer een belangrijke icoon terug.”

Het Compliment werd door Anne-Marie van Brecht, adviseur Cultureel Erfgoed van de provincie, overhandigd aan Siem van de Marel, projectleider van de kraan. “Eigenlijk moeten we spreken van een toekomstig monument!” Wethouder Bart de Leede sprak zijn waardering uit en dankte het Monumententeam: “Veel Vlaardingers zijn al gewend aan dit fraaie bouwwerk. De kraan, als opvallend onderdeel van de museumkade met het museum en de zeillogger VL 92 Balder, is een prachtige bijdrage aan onze stadspromotie.”