Taaltraining voor Nieuwe Nederlanders in Museum Vlaardingen

24-9-2021

In september 2021 start in musea in Dordrecht, Sliedrecht, Leiden en Vlaardingen een
pilot met speciale taaltrainingen voor Nieuwe Nederlanders. Tijdens de taallessen, die
ze als onderdeel van hun inburgeringsprogramma volgen, maken ze via de
museumcollectie op een laagdrempelige kennis met de taal, cultuur en het erfgoed dat
ook voor hen relevant is.

De winst van dit project zit in een aantal factoren: zo blijkt het inspirerend om NT2-
taaltrainingen voor nieuwe Nederlanders te geven op een erfgoedlocatie. De deelnemers van 
de taalcursus krijgen les in een gebouw met een verhaal. Dit verhaal kan een positieve rol 
spelen tijdens de inburgering: de volwassen leerlingen krijgen meer begrip van hun nieuwe 
woonomgeving en leren over de geschiedenis. Verhalen brengen bovendien makkelijk het 
gesprek op gang met andere deelnemers, of het nu gaat om het thema wonen, eten, familie, 
rituelen of iets anders. Ook kunnen deelnemers aan de taallessen hun eigen verhalen en 
herinneringen met elkaar vergelijken en zo het gesprek aangaan.  
 
Educatoren van de lokale musea zijn enthousiast: “Er komt met dit project een doelgroep 
binnen die normaal niet zo makkelijk de weg vindt naar de musea”. Ook taaldocenten zien 
een meerwaarde, omdat ze taal direct kunnen koppelen aan voorwerpen, kunst, objecten en 
thema’s. Daarnaast doen de deelnemers van de cursus contacten op bij de vrijwilligers die 
vanuit het museum deze lessen ondersteunen. Zo komen de lokale musea en de nieuwe 
Nederlanders in elkaars netwerk, waar op termijn misschien wel nieuwe bezoekers, 
vrijwilligers en ideeën uit voortkomen.  
 
Elk museum zijn eigen aanpak 
Bij de invulling van de pilot is er veel vrijheid voor de plaatselijke organisatoren, zodat de 
uitkomsten per gemeente of museum heel divers kunnen zijn.  
 
In Museum Vlaardingen worden vier lessen georganiseerd rondom thema’s Mensen, Wonen 
en Visserij; thema’s die inhoudelijk aansluiten bij de verhalen in het museum en waar de 
cursisten zelf ook verhalen over kunnen vertellen. De lessen worden gegeven in de 
historische Koepelkamer van het museum. Daarnaast gaan de cursisten actief op onderzoek 
uit in het museum. De eigen taaldocent van NLtraining neemt de leiding bij het geven en 
voorbereiden van de lessenreeks en wordt hierbij geassisteerd door vrijwilligers van Museum Vlaardingen en Stichting Vluchtenlingenwerk.

Kleinschalig starten, daarna beschikbaar voor museale veld 
Alle werkvormen die dit najaar worden ingezet worden geëvalueerd, waarna een groter 
project wordt opgezet dat voor meer musea openstaat om aan deel te nemen. Erfgoedhuis 
Zuid-Holland bereidt dan ook een handleiding voor met voorbeelden, tips & tricks vanuit de 
taaldocenten en de deelnemende musea, en met getuigenissen van deelnemers. Zo kan elk 
museum dat hier ook mee aan de slag wil vanuit de pilot maatwerk samenstellen.