Vele handen maken licht werk

9-11-2021

Vrijwilligers helpen met raad en daad

Naast de vaste medewerkers bestaat het projectteam herwaardering ook uit een grote groep vrijwilligers, die ons helpen bij dit omvangrijke project. Het gaat hierbij om uiteenlopende werkzaamheden, zoals het sjouwen en uitpakken van de objecten en ze op de juiste plek zetten. Of het maken van goede werklijsten vanuit het collectieregistratiesysteem naar Excel. Vorige keer schreef ik al over de vrijwilligers van het Stadsarchief Vlaardingen, die ons helpen met het uitzoeken van de fotocollectie.

Ook vanuit de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen, waar nog veel leden in zitten die vroeger Vriend van het Visserijmuseum waren, ontvangen we veel hulp. Bij het uitpakken van de objecten die terugkomen na de reiniging komen we soms voor verrassingen te staan. Om de juiste keuzes te maken met betrekking tot behouden of afstoten, is het van belang dat we voldoende kennis hebben van de (herkomst van) de objecten. Gelukkig kunnen we hiervoor gebruik maken van veel vrijwilligers, die vaak al langere tijd aan het museum verbonden zijn en dus veel kennis hebben over de collectie.

De samenwerking tussen de vaste medewerkers en de vrijwilligers wordt door alle betrokkenen als heel positief ervaren; het klikt goed en het zorgt zowel voor meer kennis van de objecten, als voor meer begrip voor waarom Museum Vlaardingen met het herwaarderingstraject is gestart. Zonder onze vrijwilligers zou het ons niet lukken om dit project tot een goed einde te brengen!

Léanne Selles
Directeur Museum Vlaardingen