'We gaan er een mooie plek voor vrijmaken!'

29-3-2022

'Rode' objecten vinden nieuwe bestemming

Het is alweer enkele maanden geleden dat mijn laatste blog over de herwaardering verscheen. Dat wil echter niet zeggen dat er in die tussentijd niets gebeurd is, integendeel! Het projectteam heeft keihard gewerkt op de Fabriek. Naast de bibliotheek- en de fotocollectie, waarover ik in eerder blogs al schreef, zijn ook alle niet-geregistreerde objecten inmiddels beoordeeld. Dit zijn objecten die in het verleden wel op de een of andere manier in de collectie zijn terechtgekomen, maar die niet in het collectieregistratiesysteem zijn beschreven. Ook deelcollecties van geregistreerde objecten die veel ruimte innemen, zoals tonnen, manden en een deel van de scheepsmodellen, zijn gewaardeerd.

Alle objecten die na waardering op ‘rood’ zijn gezet, zijn aangeboden op de landelijke Afstotingsdatabase. Hiernaast hebben we diverse (maritieme) musea persoonlijk benaderd om hen te informeren over ons 'aanbod'. Musea kunnen vervolgens hun belangstelling aan ons doorgeven. We streven ernaar om de objecten uit de Nationale Visserijcollectie zoveel mogelijk onder te brengen in dorp of stad van herkomst. Als dit niet lukt, wordt gekeken naar andere belangstellenden.

Inmiddels hebben meerdere objecten een nieuwe bestemming gevonden in een ander museum. En deze musea zijn er blij mee, zoals uit onderstaande reactie van de conservator van het Fries Scheepvaart Museum blijkt:  

‘Ik heb vanochtend het model aangetroffen in ons museum en ben erg blij de hoge kwaliteit waarin het model is gebouwd. Een compliment aan de bouwers! Voor ons is het model een aanwinst omdat de blazer onlosmakelijk verbonden is met zowel de Friese visserij als de Friese scheepsbouw. Er werd actief gevist met blazers vanuit onder andere Moddergat en Wierum. (..) Juist in de omgeving van Moddergat werden veelal tweemastblazers gebruikt. In die omgeving begonnen de visserijnummers met WL (Westdongeradeel) zoals ook op dit model is afgebeeld. Het is voor ons dus een prachtig voorbeeld van een visserschip uit het noorden van onze provincie. (…) Uw model vult een grote leegte op dat gebied. We gaan er een mooie plek voor vrijmaken!’

Leuk om te horen, en het sterkt ons ook in onze overtuiging van nut en noodzaak van het herwaarderingstraject. Prachtige museale objecten, die bij Museum Vlaardingen niet meer getoond worden, krijgen zo een nieuwe plek in een passend museum.

 

Léanne Selles

Directeur Museum Vlaardingen

Bekijk ook de eerdere blogs over de herwaardering