Voor jouw?

Jouw steun is belangrijk, juist nu!

Voor Museum Vlaardingen komt de Coronacrisis op een bijzonder vervelend moment. Door de langdurige sluiting missen we veel inkomsten uit entree, horeca, zaalhuur en winkelverkoop. Zelfs nu het museum weer open is, zullen we nog lang last houden van de gevolgen van deze crisis, al was het alleen maar omdat we nog steeds minder bezoekers mogen ontvangen.

Maar we willen niet bij de pakken neer gaan zitten! Museum Vlaardingen heeft in de afgelopen 100 jaar wel vaker voor grote uitdagingen gestaan! Ook nu zullen we met creativiteit en inventiviteit deze crisis te boven komen.

Jij kan ons daarbij helpen!

Er zijn verschillende mogelijkheden om het museum te steunen. Zo zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Ook kun je natuurlijk vriend worden van het museum. Lees hier meer over de voordelen van het vriendenlidmaatschap. Natuurlijk is het ook mogelijk om ons te steunen met een eenmalige donatie.

Met jouw steun lukt het ons om sterker uit deze crisis te komen! Bedankt! 

Vrijwilliger worden? 

Dankzij een grote groep enthousiaste vrijwilligers kan Museum Vlaardingen haar activiteiten organiseren. Het museum hecht veel belang aan de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers dragen bij aan de levendigheid van Museum Vlaardingen. Ze bieden onmisbare ondersteuning bij alle voorkomende museale werkzaamheden (van collectiebeheer tot educatie en communicatie). Bezoekers waarderen de contacten met onze vrijwilligers. Ze voelen zich welkom en op hun gemak. 

Als vrijwilliger bij Museum Vlaardingen heb je veel contact met bezoekers, andere vrijwilligers en medewerkers. Werken bij het museum is leuk en leerzaam en je helpt ons om de verhalen van de stad te vertellen. Onze vrijwilligers zijn belangrijke ambassadeurs van het museum in de stad en de regio.

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, maar krijgen wel de gelegenheid cursussen te volgen. Vanuit de organisatie wordt, afhankelijk van de functie, begeleiding geboden. Regelmatig organiseert het museum een 'museumcafé', een gezellige borrel voor vrijwilligers en staf. 

Meer weten? Stuur dan een mailtje naar info@museumvlaardingen.nl of bel met 010-4348722.

Een geldbedrag aan het museum schenken?

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor Museum Vlaardingen. Het museum heeft de ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en erfstellingen ten gunste van het museum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Je kunt het museum steunen door een eenmalige of een periodieke schenking. Maar ook schenking van een bijzonder kunstvoorwerp behoort tot de mogelijkheden. Ook op de langere termijn kun je een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het opnemen van Museum Vlaardingen in je testament.

Zie ook de Website van de Belastingdienst

Rekeningnummer

Maak je gift over op NL20 INGB 0004 3374 03, ten name van Stichting Het Vlaardings Museum. Bedankt!

Een object schenken? 

Museum Vlaardingen heeft de taak het Vlaardings cultuur-historisch erfgoed te bewaren. Heb je een bijzonder voorwerp in je bezit dat een relatie heeft tot de geschiedenis van Vlaardingen en denk je dat dit mogelijk interessant is voor Museum Vlaardingen?  Stuur dan een foto en enkele gegevens over het voorwerp (o.m. vervaardiger, beschrijving, jaartal en herkomst) naar info@museumvlaardingen.nl. De conservator zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

NB Museum Vlaardingen is een geregistreerd museum (Museumregister Nederland) en heeft formeel vastgesteld collectieplan waarin de kaders voor verzamelen zijn vastgelegd. Een schenking wordt pas aanvaard als het aan bepaalde eisen voldoet. Het kan dus gebeuren dat het aangebodene niet in aanmerking komt voor opname in de collectie. Zo mogelijk zal het museum je door verwijzen naar collega-instellingen.

Vlaarding's Bloei

De schaal van het model is ideaal voor aanschouwelijke educatie aan kinderen. Het nodigt uit tot het stellen van vragen. De grootte ervan geeft ruimte aan een halve klas leerlingen. Na het tonen van de VL 2 is een bezoek aan de Balder bijna vanzelfsprekend geworden.

Vlaarding's Bloei
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers