De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen werd op 21 november 1988 opgericht. Het is een zelfstandige vereniging met als doel het bevorderen van de groei en bloei van Museum Vlaardingen. Zowel voor nu als de toekomst is het belangrijk dat het museum op de steun van veel Vrienden kan rekenen. Daarom de uitnodiging om "Vriend van museum Vlaardingen" te worden.

Als Vriend van Museum Vlaardingen zijn er meerdere persoonlijke voordelen:

 • Altijd gratis toegang tot het museum.
 • Gratis bijwonen van alle door de Vereniging georganiseerde lezingen en evenementen, kijk voor meer informatie op deze website onder Vrienden-Agenda en Vrienden-Nieuws. Tevens ontvangt u € 2,50 korting op de toegangsprijs voor lezingen die door het museum worden georganiseerd.
 • Toezending van het magazine "De Spil"  (3x per jaar).
 • Korting van 10% op uw aankopen in de museumwinkel (m.u.v. boeken en cadeaubonnen).

Word lid

Vrienden Nieuws


Vrienden Nieuws


Algemene Ledenvergaderingen

Hier kunt u de stukken van de diverse ledenvergaderingen van de Vrienden van Museum Vlaardingen inzien. Klikt u op het betreffende jaartal om alle vergaderstukken te raadplegen.

Contact

Schriftelijk

Secretariaat Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
p/a Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen

Email
vrienden@museumvlaardingen.nl 

Telefonisch kunt u een boodschap aan de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen doorgeven via het algemene nummer van Museum Vlaardingen: 010-4348722

De binnenplaats van een paar gebouwen is overkapt en vormt nu een onderdeel van het museum. Interessant om te zien hoe dat is gedaan en hoe oorspronkelijke buitenmuren en -daken nu binnenmuren en -daken zijn.

Pharao2016, april 2018

Schenken aan de Vrienden

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn mogelijkheden om de Vereniging te ondersteunen. Per 1 januari 2021 heeft de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen de ANBI status verkregen onder de noemer: cultuur. Hiermee komen donaties aan de vereniging in aanmerking voor extra belastingvoordeel.

Verenging Vrienden van Museum Vlaardingen

Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen

vrienden@museumvlaardingen.nl
www.museumvlaardingen.nl/vrienden

Bankrekening nr.:  NL11 RABO 0395 6159 09
RSIN nr.: 9046471
KvK   nr.: 40345903

Doelstellingen

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de groei en bloei van de stichting: Stichting Museum Vlaardingen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Ondersteuning te geven aan en belangstelling te wekken voor en bekendheid te geven aan het doel van de stichting om samen met de inwoners van Vlaardingen en de regio, het cultureel erfgoed van de gemeenschap te bewaren, te onderzoeken en te tonen, en het cultureel erfgoed in te zetten om de gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als bindmiddel het burgerschap te versterken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Uit de middelen der vereniging gelden aan te wenden bevorderlijk voor het doel van de stichting:

 • In overleg en of in samenwerking met de stichting voorwerpenboeken en documenten te verwerven en deze, hetzij doorschenking, hetzij door bruikleengeving, voor de museale collecties of de hulpmiddelen van de stichting ter beschikking te stellen;
 • Het samenwerken met andere verenigingen van vrienden van een museum;
 • Het uitgeven en of rondzenden van een nieuwsbrief aan de leden;
 • Andere wettige middelen dienstig aan het doel.

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Bestuursamenstelling

 • Marja Tiemens-Idzinga - Voorzitter
 • vacature - Secretaris
 • Siem van der Marel - Penningmeester
 • Jan van Hemert - lid - Redacteur Spil
 • vacature - lid - Coordinator evenementen            
 • Bonny Tan-Zwartveld - lid - Webmaster
 • Nico Tiemens - lid

Uitoefende activiteiten en financiële verantwoording

Statuten

Beleidsplan

Jaarverslag secretaris 2019

Financieel verslag boekjaar 2019

Vlaarding's Bloei

De schaal van het model is ideaal voor aanschouwelijke educatie aan kinderen. Het nodigt uit tot het stellen van vragen. De grootte ervan geeft ruimte aan een halve klas leerlingen. Na het tonen van de VL 2 is een bezoek aan de Balder bijna vanzelfsprekend geworden.

Vlaarding's Bloei
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers