Flardinga. Over het ontstaan van het Graafschap Holland

Flardinga (Vlaardingen) was de belangrijkste nederzetting van Holland in de volle Middeleeuwen. De nederzetting dankt deze positie aan Dirk III. De graaf van Friesland versterkt zijn machtsbasis in dit gebied steeds meer, ten koste van de heersende Duitse keizer Hendrik II. Dirk vraagt tol aan voorbijvarende schepen, bouwt versterkingen en laat land ontginnen. De keizer stuurt in 1018 een grote troepenmacht op hem af, maar verrassend genoeg verslaat Dirk III dit leger tijdens de Slag bij Flardinga. 

Na deze overwinning is Dirk III niet meer te stuiten, en zijn zoons zetten het werk voort. Er komt een tufstenen moederkerk, een grafelijk hof en er wordt in de loop van de eeuw een eigen munt geslagen. Vlaardingen is in de elfde eeuw een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, machtsbases van de graaf. In 1101 verandert de naam van het graafschap veelzeggend in 'Hollant'.

Flardinga

Altijd te zien

  • Leer meer over de slag bij Vlaardingen uit 1018
  • Maak kennis met Dirk III
  • Ga terug in de tijd met de speciale VR app

Flardinga is een bloeiende gemeenschap met een internationaal netwerk gelegen op een kruispunt van wegen. Deze economische hoogtij loopt ongeveer honderd jaar na de overwinning van Dirk III echter langzaam terug. Het gebied wordt geteisterd door overstromingen. Andere plaatsen, zoals Dordrecht, Haarlem en Leiden, groeien sneller en worden steeds belangrijker. Vlaardingen verliest terrein in de handel op het achterland en de graven van Holland verliezen langzaam hun interesse in Vlaardingen. In 1206 verkopen zij hun hof in Vlaardingen en is Vlaardingen geen hofstad meer. 

Mooie plek voor familie uitje, spel plek voor kinderen, goed om te bezoeken.

Pastor ‘Pastor’, juli 2023