Behouden Vaart! De ondernemersgeest van de Vlaardingse redersfamilie Hoogendijk

Van zeil naar stoom en van stoom naar motor: twee eeuwen technologie, innovatie en ondernemerschap in de Vlaardingse visserij in nieuwe permanente tentoonstelling in Museum Vlaardingen. 

Opeenvolgende generaties Hoogendijk spelen eeuwenlang een belangrijk rol in het Vlaardingse economische leven, in het bijzonder waar het de visserij en de handel betrof. Het verhaal van deze familie is kenmerkend voor de ondernemingsgeest van veel Vlaardingse reders. Hun handelen geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de visserij en de handel in die tijd.

Museum Vlaardingen heeft reeds meerdere bijzondere objecten uit de Hoogendijkgeschiedenis in de collectie. Enige tijd geleden heeft Jaap Hoogendijk, de laatste eigenaar en directeur van Hoogendijk Import Export B.V., aangegeven dat hij de gehele collectie scheepsmodellen uit de Hoogendijkcollectie in langdurige bruikleen aan het museum wil aanbieden. Deze collectie geeft een volledig overzicht van het type Nederlands vissersvaartuig van de grote zeevisserij in de periode 1820-1970 en is om meerdere redenen een waardevolle aanwinst voor Museum Vlaardingen.

Behouden Vaart!

Nieuwe permanente tentoonstelling

  • Scheepsmodellen uit de collectie van de Firma Hoogendijk Import Export bv
  • Twee eeuwen technologie, innovatie en ondernemerschap 
  • Over de opkomst en ondergang van de Vlaardingse visserij

Nieuwe permanente tentoonstelling

Met deze scheepsmodellen in de hoofdrol stelde het museum een nieuwe permanente tentoonstelling samen over de ondernemersgeest van deze familie. De bezoeker krijgt een goed beeld van de betekenis van de visserij voor de stad en zijn inwoners. De modellen uit de Hoogendijk-collectie laten zien op welke schepen de Vlaardingers aanvankelijk visserij bedreven, welke verschillen er tussen de schepen van de haringvisserij en de beugvisserij zaten en welke innovaties hebben bijgedragen aan de Vlaardingse bloeiperiode vanaf de tweede helft van de 19de eeuw. Maar ook wordt duidelijk waarom de voorsprong, die Vlaardingen op scheepvaartkundig gebied genoot, er uiteindelijk mede toe heeft geleid dat de stad zijn leidende positie als visserijstad verloor aan zijn concurrenten. De presentatie eindigt met het model en filmbeelden van de VL 142 Voorwaarts, de laatste hektrawler , die in 1988 wordt verkocht. Als in 2017 ook de aandelen worden verkocht, komt er een einde aan het tijdperk van de familie Hoogendijk in de Vlaardingse visserij en koopvaardij.

Voor de unieke scheepsmodellen zijn op maat gemaakte vitrines ontworpen, waardoor de bezoeker letterlijk oog in oog komt te staan met deze schitterende representanten van het Vlaardingse visserijverleden. Het verhaal wordt verder verteld aan de hand van bijzondere voorwerpen uit de Hoogendijkgeschiedenis. De tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij bijdragen van Jaap Hoogendijk, de Verenging Vrienden van Museum Vlaardingen, het Fonds Schiedam Vlaardingen en Leen van Bree.

Mooi, klein museum in een monumentaal pand met een gevarieerde collectie. De fototentoonstelling Hope & fear (Hedayat Amid) was de kers op de taart.... ronduit briljant!

Coranne Havermans, november 2023