Museum Vlaardingen zoekt: Twee leden voor de Raad van Toezicht

28-3-2024

Wegens het vetrek van twee van haar leden zoekt de Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen versterking!

Het bestuur van de Stichting Museum Vlaardingen wordt uitgeoefend door een directeur-bestuurder. De stichting heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op en is werkgever van de directeur-bestuurder. De RvT toetst de besluitvorming en keurt, waar dat is voorgeschreven, besluiten goed. Daarnaast geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en fungeert voor de directeur en overige stafleden als sparring partner. Leden van de RvT  vervullen intern en extern een ambassadeursrol voor het museum. Daarbij houdt de RvT oog op het publieke belang.  De sfeer is informeel en transparant. De relatie tussen de leden onderling en met de directeur is open en transparant en gebaseerd op vertrouwen.

Leidraad voor Museum Vlaardingen zijn de Governance Code Cultuur, Code Fair Practice en de Code Diversiteit & Inclusie.

De RvT bestaat uit 7 leden. Vrij recent zijn er 2 vacatures ontstaan. Wij willen deze zetels graag weer ingevuld zien. De Raad vindt het gewenst om haar samenstelling te verbreden en zoekt 2 nieuwe leden die binnen de RvT naast een bijdrage aan het algemene beleid van het museum ervaring, inbreng en expertise kunnen toevoegen op het gebied van fondsenwerving en (kunst)educatie.

Belangstelling? Lees hier de volledige vacaturetekst.