Museum Vlaardingen zoekt: Twee leden voor de Raad van Toezicht

Het bestuur van de Stichting Museum Vlaardingen wordt uitgeoefend door een directeur-bestuurder. De stichting heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op en is werkgever van de directeur-bestuurder. De RvT toetst de besluitvorming en keurt, waar dat is voorgeschreven, besluiten goed. Daarnaast geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en fungeert voor de directeur en overige stafleden als sparring partner. Leden van de RvT  vervullen intern en extern een ambassadeursrol voor het museum. Daarbij houdt de RvT oog op het publieke belang.  De sfeer is informeel en transparant. De relatie tussen de leden onderling en met de directeur is open en transparant en gebaseerd op vertrouwen.

Leidraad voor Museum Vlaardingen zijn de Governance Code Cultuur, Code Fair Practice en de Code Diversiteit & Inclusie.

De RvT bestaat uit 7 leden. Vrij recent zijn er 2 vacatures ontstaan. Wij willen deze zetels graag weer ingevuld zien.

In de huidige Raad van Toezicht zijn de volgende expertisegebieden vertegenwoordigd:

 • Kennis van en affiniteit met de geschiedenis van Vlaardingen en de ontwikkeling van stad en regio
 • Bestuurlijke/politieke ervaring met relevant netwerk in de samenleving;
 • Wortels in lokaal/regionaal bedrijfsleven met relevant netwerk;
 • Ervaring met en relevant netwerk in museale sector
 • Kennis en ervaring op het gebied inclusie en diversiteit
 • Financiële en bedrijfskundige expertise en museaal ondernemerschap;
  Juridische expertise;
 • Communicatie, marketing en PR;
   

De Raad vindt het gewenst om haar samenstelling te verbreden en zoekt 2 nieuwe leden die binnen de RvT naast een bijdrage aan het algemene beleid van het museum ervaring, inbreng en expertise kunnen toevoegen op het gebied van:

 • Netwerk in de fondsenwereld;
 • Ervaring en netwerk op het gebied van (kunst)educatie, met name MBO/HBO/WO.
   

 Algemene wensen mbt kandidaten

 • Affiniteit met de culturele sector in zijn algemeenheid en de missie van Museum Vlaardingen in het bijzonder
 • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en is in staat om kritische vragen te stellen.
 • Kan sparringpartner zijn voor de directeur-bestuurder.
 • Beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Is “avontuurlijk” ingesteld en durft “anders” te denken
 • Heeft voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren.
 • Beschikt over een relevant netwerk voor het museum en is bereid dat ook in te zetten.
   

Specifieke wensen kandidaat

 • Kennis, ervaring en affiniteit op een of meer van de bovengenoemde expertisegebieden.
 • Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar diversiteit in de breedste zin. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur dan ook uit naar een kandidaat die de meerstemmigheid van de Raad vergroot. In verband met het vertrek van 2 (van de 3 vrouwelijke) leden in de RvT gaat daarom de voorkeur uit naar 2 vrouwen.
   

Praktische zaken

 • De Raad van Toezicht komt ten minste zes keer per jaar bij elkaar en tracht regelmatig aanwezig te zijn bij openingen/exposities en speciale avonden georganiseerd door het Museum;
 • Leden van de Raad van Toezicht worden betrokken bij/gevraagd mee te denken over specifieke aandachtsgebieden van het museum;
 • Honorering: De functie is onbezoldigd, onkosten kunnen vergoed worden en er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering;
 • De zittingsperiode is 4 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar.
   

Procedure

Een commissie van de Raad van Toezicht zal een aantal gesprekken voeren met kandidaten en een voorstel aan de Raad van Toezicht voorleggen, die daarover een besluit neemt, met in achtneming van het advies van de directeur-bestuurder.

Voor vragen over de vacatures en de procedure kun je contact opnemen met  Hans Versluijs (voorzitter RvT) per mail: hans@versluijs.nl of via (06) 22482271.

Enthousiast om een bijdrage te leveren aan Museum Vlaardingen? We nodigen je uit te reageren op de vacatures via leanne@museumvlaardingen.nl, ter attentie van Léanne Selles, directeur Museum Vlaardingen, ovv vacature Raad van Toezicht.

 


 

Klein maar fijn en geeft een leuk en verklarend beeld van de haringstad. Als je het museum uitloopt en de haven oploopt, loop je eigenlijk weer het museum in...

Harry van Seventer, september 2021