Vrijwilligers registratie collectie

Wil jij graag werken met een museale collectie?
Museum Vlaardingen is het museum van de stad Vlaardingen. Het museum is volop in ontwikkeling met prachtige tentoonstellingen en bruisende activiteiten. Het museum bezit een uitgebreide collectie in relatie tot de geschiedenis en erfgoed van de stad Vlaardingen variërend van kleding tot maquettes en van schilderijen tot diverse soorten werktuigen. Een groot deel van het werk in het museum wordt door vrijwilligers gedaan. Wil jij ook meedoen? Op dit moment zoekt het museum meerdere:

Vrijwilligers registratie collectie
Sinds oktober 2021 is Museum Vlaardingen bezig met het herwaarderen van de collectie. Van alle objecten die het museum bezit wordt bekeken of ze blijven of dat ze afgestoten worden. Wij hanteren hierbij de Leidraad Afstoting Museale Objecten van de Museumvereniging.  Sommige objecten zijn nog niet opgenomen in ons registratiesysteem.  Na het herwaarderen willen we dat alle objecten in onze collectie wél geregistreerd zijn. Ter aanvulling van het bestaande team registratievrijwilligers zoekt Museum Vlaardingen 2-3 vrijwilligers die de komende 1-2 jaar mee willen helpen met het registreren van deze museale objecten. Er wordt gewerkt in tweetallen.

Wat zijn de taken?

 • Het beschrijven en eventueel nummeren van museale objecten
 • Het invoeren van de gegevens, de beschrijving en de foto van het object in het registratiesysteem op de computer.

Wat is belangrijk?

 •  Bereid zijn te leren werken volgens een voorgeschreven methode
 •  Goed de weg weten op de computer (Excell, Word en liefst ook databaseprogramma's)
 • Nauwkeurig en netjes kunnen werken
 • Kennis van en/of belangstelling in de geschiedenis van Vlaardingen en het gebied eromheen
 • 4-8 uur per week beschikbaar, om te beginnen op donderdagochtend, na het inwerken op woensdag
 • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VoG) is verplicht, deze kan gratis via ons worden aangevraagd 

Wat bieden wij?

 • Nuttig en leerzaam vrijwilligerswerk
 • De kans om te werken met onze museale collectie
 • Een gezellig, hardwerkend team
 • Begeleiding bij de werkzaamheden
 • De mogelijkheid om het museum en door het museum georganiseerde activiteiten zoals lezingen en openingen van tentoonstellingen gratis bij te bezoeken
 • Vijf vrijkaarten voor vrienden en familie per jaar
   

Meer informatie of interesse in een kennismakingsgesprek?

Neem contact op met de coördinator van de vrijwilligers van Museum Vlaardingen, Annet van der Vat. Dit kan via e-mail annet@museumvlaardingen.nl of telefonisch 010 434 87 22.  Het museum wil een afspiegeling zijn van de Vlaardingse samenleving en nodigt daarom nadrukkelijk ook mensen met een migratieachtergrond en/of een beperking uit om te reageren.

Ik vind dit een perfect voorbeeld van hoe goed een klein professioneel streekmuseum gerealiseerd kan worden. Veel grotere steden hebben zoiets niet eens. Leuke en interessante belevenis in prachtig historisch pand op een prachtige plek van Vlaardingen.

Peter van den Akker, juni 2023