Lekker dan?! Voedselvernieuwing in Vlaardingen

Wat hebben zoute haring, babyvoeding, plantaardige boter en amandelspijs met elkaar te maken? Het is allemaal Made in Vlaardingen.

Sinds enkele jaren is de Food Innovation Academy (FIA), het kennis- en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie, in Vlaardingen gevestigd. Hier wordt een nieuwe generatie klaargestoomd voor het werken in de voedingsmiddelenindustrie. De FIA staat op de schouders van veel Vlaardingse bedrijven, die zich met voedselinnovatie hebben bezig gehouden.

Nadat de haringvisserij in de 20e eeuw uit de stad verdwijnt, vinden veel Vlaardingers werk in andere voedselbedrijven, zoals Damco, Hollandia, Romi en Unilever Research. Onderzoek en productinnovatie spelen bij al deze bedrijven een belangrijke rol.

Lekker dan?! gaat over de duurzame relatie tussen de stad en de voedingsmiddelenindustrie. Maar de tentoonstelling zet je ook aan het denken over nut, noodzaak en gevaar van voedselinnovatie. Hoever moeten we eigenlijk gaan met ons eten?

Lekker dan?! Voedselvernieuwing in Vlaardingen

Deze tentoonstelling is niet meer te bezoeken.

  • Over de duurzame relatie tussen Vlaardingen de voedingsindustrie
  • Unieke foto's, objecten en verhalen
  • Romi, DAMCO, Hollandia, Warmelo & Van der Drift, Unilever Research
  • Nut, noodzaak en gevaar van voedselinnovatie
  • Weet jij eigenlijk wat je eet?

Stap binnen in de fabriek en maak kennis met de producenten en medewerkers van Damco, Hollandia, ROMI, Warmelo & Van der Drift en Unilever Research.

De geschiedenis van deze Vlaardingse bedrijven komt tot leven met bijzondere objecten, unieke foto's en persoonlijke verhalen.  Steeds wordt de relatie gelegd met bekende, belangrijke voedselinnovaties.

Buiten de fabriekspoort staat de consument centraal. Reclame en marketing worden steeds belangrijker om vernieuwende en verbeterde producten onder de aandacht te brengen. De consument wordt steeds kritischer.  Zeker in een tijd waarin meer aandacht is voor klimaat en milieu, groeit ook het bewustzijn over ons eten.

Ga in de tentoonstelling ook zelf aan de slag met onderwerpen als voedselveiligheid, gezonde voeding, vitamines en voedselverspilling. Waar komt jouw eten eigenlijk vandaan?

In het speciale Foodlab zullen studenten van de FIA regelmatig met proefjes en experimenten laten zien welke belangrijke rol onderzoek speelt in de kwaliteit van ons eten.

Klein maar fijn en geeft een leuk en verklarend beeld van de haringstad. Als je het museum uitloopt en de haven oploopt, loop je eigenlijk weer het museum in...

Harry van Seventer, september 2021