Geuzenmaandtentoonstelling 2023: Kwetsbare vrijheid

De maand maart staat in Vlaardingen in het teken van het gedachtengoed van de verzetsgroep ‘De Geuzen’ en het uitreiken van de Geuzenpenning aan een persoon of organisatie, die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Tal van cultuurspelers uit de stad organiseren passende activiteiten die de betekenis en de onderliggende waarden van de Geuzenpenning versterken. Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten is de kunstexpositie in Museum Vlaardingen, waar deelnemende kunstenaars zich laten inspireren door het thema van de Geuzenmaand. Gastcurator van deze expositie is de Vlaardingse kunstenaar Jan van Dorp. Thema van de Geuzenmaand dit jaar is ‘Kwetsbare vrijheid’.

Het bewaren en het doorgeven van het gedachtengoed van de Geuzen, in de vorm van educatie en het verbinden van generaties, is na ruim 80 jaar nog steeds belangrijk. Van Dorp heeft er voor gekozen het thema van dit jaar, kwetsbare vrijheid, te verbinden aan één specifieke techniek: de grafische kunst. Grafiek is een oude, arbeidsintensieve techniek, waarbij kennis en vaardigheden worden doorgegeven van generatie op generatie. Jonge kunstenaars experimenteren met het combineren van oude en nieuwe drukvormen, soms ook in combinatie met computertechnieken. De tentoonstelling laat dan ook een ruime interpretatie van het woord ‘grafisch’ zien. De deelnemende kunstenaars vormen een mooie mix van jonge enthousiaste grafici, senior vakmensen en oude meesters.

Beweeg mee in de vibraties van grafische werk in de tentoonstelling.  Ga van verbazing naar herkenning van beschouwen naar beleven. De grafische kunst in Museum Vlaardingen heeft respect voor het verleden, leert van het heden en reikt uit naar de toekomst.   

Kwetsbare Vrijheid - Geuzenmaandtentoonstelling 2023

10 februari t/m 31 mei 2023

  • Geuzenmaandtentoonstelling
  • mix van jonge enthousiaste grafici, senior vakmensen en oude meesters.
  • Workshops, lezingen en demonstraties

Deelnemende kunstenaars

De deelnemende kunstenaars zijn: Astrid de Pauw, Beaty Czető, Dodog Soeseno, Domien van Parys, Esther Schoonhoven, Frans Huisman, Gerda Smit, Harry Schumacher, Inez Odijk, Jan Montyn, Jan Prins, Joel Bonk, Kai Ming Li, Karin de Visser, Magriet Mostert, Marian Bijlenga, 
Marjan Smit, Michel Snoep, Mirjam Boomert, Olivier Beijn, Paula Kouwenhoven, Ru van Rossem en Sasha  Zuidam.

Workshops, lezing en demonstraties

Hoe denkt en werkt een graficus? Wat zijn afdruktechnieken?  Er wordt in het museum een kleine grafiekwerkplaats ingericht waar gedurende de tentoonstelling workshops en demonstraties gehouden worden. Bekijk de agenda op de website van Museum Vlaardingen voor meer informatie. Rondleidingen of workshop op afspraak zijn ook mogelijk.

Ateliergesprek

Een vast onderdeel van de Geuzenmaandtentoonstelling is het ateliergesprek. Een ateliergesprek is een gemoedelijke ontmoeting tussen een kunstenaar van de expositie, muziek, poëzie, jongeren en iemand die verbinding heeft met het laureaat. Het levert prachtige gesprekken en onverwachte ontmoetingen op. Dit jaar zal het ateliergesprek begin april plaatsvinden.
 

Museum Vlaardingen, in het fraaie deels historische pand met voor de deur het museumschip De Balder, telt bijzondere collecties. Plus een actieve directeur/staf met verfrissende ideeën over het tentoonstellingsprogramma. Allemaal redenen om gauw een bezoek te brengen. Lekkere koffie ook nog ..

Willy Atema, 24 juli 2019