Geuzenmaandtentoonstelling 2022: Onafhankelijk

De maand maart staat in Vlaardingen, onder de noemer ‘Geuzenmaand’, in het teken van het gedachtengoed van de verzetsgroep ‘De Geuzen’ en het uitreiken van de Geuzenpenning. Rondom de uitreiking van de Geuzenpenning worden door tal van cultuurspelers uit de stad passende activiteiten georganiseerd. Via kunst en cultuur willen de initiatiefnemers van de Geuzenmaand de Vlaardingers en de bezoekers van de stad meer bekend maken met deze waarden, en hen inspireren en motiveren in hun dagelijks denken en handelen. Een van de activiteiten was een expositie op twee locaties - Museum Vlaardingen en de Grote Kerk - , waarbij de deelnemende kunstenaars zich lieten inspireren door het thema van het laureaat. Gastcurator van deze expositie was de Vlaardingse kunstenaar Jan van Dorp. Dit jaar was het thema van de expositie Onafhankelijk.  

Onafhankelijk

Deze tentoonstelling is niet meer te bezoeken

  • Geuzenmaandtentoonstelling 2022
  • 30 kunstenaars
  • 2 locaties: Museum Vlaardingen & Grote Kerk

Onafhankelijk

Bewust en zorgvuldig waren ruim 30 kunstenaars uitgenodigd, die zich verbonden met het thema ‘onafhankelijk’. In een verkennend vooronderzoek zijn de kunstenaars bezocht en bevraagd op het thema ‘onafhankelijk je werk kunnen doen’. Dat waren indringende gesprekken, die de waarde van het thema bevestigen. De selectie en uitnodiging vond daarna plaats in contact, gesprek en atelierbezoeken. Er was een interessante variatie van plaatselijke, regionale, nationale en internationale kunstenaars. Daarbij was specifiek aandacht voor de koppeling tussen senior en junior kunstenaars, om vanuit het thema gezamenlijk werk te maken en op deze manier het erfgoed en gedachtegoed ‘door te geven’. Kunstenaars vanuit de LHBTIQ+- community  versterkten het inclusieve denken en werken. 

Deelnemende kunstenaars 

Aldo Hoeben, Akiko  Susuki, Bojidar Tonoff, Bea Last, David Jenowe, Els Otten, Francis Beaty, Frans van Viegen, Frans de Winter, Friedie Kloen, Harry Schumacher, Hans Schuttenbeld, Hans Rikken, Inge van Haastert, Irma Rengur,  Jilles de Man, Joel Bonk, Joop Vaissier, Jorge Simelio, Karin de Visser, Kouji Ohno, Kim Zeegers, Larisa Sjoerds, Luuk Kuipers, Peter Koole, Paula Kouwenhoven, Roel Teeuwen, Ron Weijers, Rahan Deljo, Tobias Lengkeek, Wolfgang Brenner, Susumu Ohira.

Locatie

De tentoonstelling was tijdens de Geuzenmaand te zien in Museum Vlaardingen en De Grote Kerk. Na Vlaardingen heeft de tentoonstelling een bezoek gebracht aan de herkomststeden van de Geuzen, te weten: Delft, Maassluis, Rotterdam en Schiedam. In elke stad was een educatief programma met scholen en een ateliergesprek. 

In 2020 organiseerde Jan van Dorp eveneens de Geuzenmaandtentoonstelling. In verband met de uitbraak van de coronapandemie is de tentoonstelling slechts één week te bezoeken geweest. Op Youtube is een film over deze tentoonstelling te bekijken.  

Meer informatie

Klik op de links voor meer informatie over de Geuzenpenning en de Geuzenmaand.

Bekijk ook onze online tentoonstelling over 80 jaar Geuzenverzet.

Verdiend meer aandacht dan dat het nu krijgt, ontdek de exposities en ontwikkeling van de stad Vlaardingen en de Stadskraan en visserijlogger de Balder.

Cor Huis in'tVeld, april 2022