Herwaardering collecties Museum Vlaardingen

De collectie van Museum Vlaardingen bestaat uit circa 20.000 geregistreerde objecten. Wegens een gebrek aan depotruimte in het eigen museumpand wordt een groot deel van de collectie op een externe locatie bewaard, onder niet-museale condities. Dit is in de eerste plaats niet goed voor de collectie. Deze objecten zijn bovendien nauwelijks toegankelijk, waardoor ze niet gebruikt worden voor tentoonstellingen in ons museum of elders. 

Al in 2008 is besloten dat het museum, dat toen nog het Visserijmuseum/Vlaardings Museum heette, zich meer gaat profileren als stadsmuseum. Ook in de collectievorming is deze verschuiving zichtbaar; de nadruk ligt op het erfgoed van de stad Vlaardingen. De ‘oude’ nationale visserijcollectie is echter nog wel in beheer bij het museum. Museum Vlaardingen is van mening dat de objecten uit deze collectie een betere plaats verdienen. Om te bepalen om welke objecten dit gaat en tevens de beheersbaarheid en bruikbaarheid van de collectie van het museum te vergroten, start het museum met een ‘herwaarderingstraject’ van de collectie. 

De Nederlandse Museumvereniging heeft speciaal voor dit soort projecten de zogenaamde LAMO-regeling (Leidraad Afstoting Museale Objecten (https://www.museumvereniging.nl/leidraad-afstoten-museale-objecten) opgesteld. Indien het museum besluit om bepaalde deelcollecties of objecten te ‘ontzamelen’, wordt gekeken naar een museum of andere geschikte openbare (culturele) instelling, waar het object/de deelcollectie beter past. 

Er wordt met belangstelling naar onze plannen gekeken. Wat gaat het museum doen met de Vlaardingse visserijcollectie? Wordt deze ook ‘ontzameld’? Visserij in het algemeen en haringvisserij in het bijzonder is eeuwenlang de belangrijkste bron van inkomsten voor de stad geweest. Niet voor niets staat Vlaardingen nog steeds bekend als de ‘haringstad van Nederland’. Visserij zit in het DNA van deze stad. Daarom zal het verhaal van de Vlaardingse visserij, en de economische en sociale impact hiervan, altijd verteld worden in Museum Vlaardingen, het museum van de stad. Om dit verhaal te vertellen is een sterke, relevante en bruikbare collectie natuurlijk onmisbaar.

Het herwaarderingstraject is een ambitieus, kostbaar en arbeidsintensief project. Museum Vlaardingen vindt belangrijk dat medewerkers, vrijwilligers, Vrienden en andere belangstellenden op de hoogte zijn van, en vertrouwen hebben in het traject. Daarom wordt via verschillende kanalen regelmatig aandacht besteed aan dit project. Op deze pagina zal regelmatig een blog verschijnen over de voortgang van het project. Vragen kunnen gesteld worden via info@museumvlaardingen.nl  

Blog berichten


Vlaarding's Bloei

De schaal van het model is ideaal voor aanschouwelijke educatie aan kinderen. Het nodigt uit tot het stellen van vragen. De grootte ervan geeft ruimte aan een halve klas leerlingen. Na het tonen van de VL 2 is een bezoek aan de Balder bijna vanzelfsprekend geworden.

Vlaarding's Bloei
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers