Museum Vlaardingen: Herwaardering collecties

De collectie van Museum Vlaardingen bestaat uit circa 20.000 geregistreerde objecten. Wegens een gebrek aan depotruimte in het eigen museumpand wordt een groot deel van de collectie op een externe locatie bewaard, onder niet-museale condities. Dit is in de eerste plaats niet goed voor de collectie. Deze objecten zijn bovendien nauwelijks toegankelijk, waardoor ze niet gebruikt worden voor tentoonstellingen in ons museum of elders. 

Al in 2008 is besloten dat het museum, dat toen nog het Visserijmuseum/Vlaardings Museum heette, zich meer gaat profileren als stadsmuseum. Ook in de collectievorming is deze verschuiving zichtbaar; de nadruk ligt op het erfgoed van de stad Vlaardingen. De ‘oude’ nationale visserijcollectie is echter nog wel in beheer bij het museum. Museum Vlaardingen is van mening dat de objecten uit deze collectie een betere plaats verdienen. Om te bepalen om welke objecten dit gaat en tevens de beheersbaarheid en bruikbaarheid van de collectie van het museum te vergroten, start het museum met een ‘herwaarderingstraject’ van de collectie. 

De Nederlandse Museumvereniging heeft speciaal voor dit soort projecten de zogenaamde LAMO-regeling (Leidraad Afstoting Museale Objecten) opgesteld. Indien het museum besluit om bepaalde deelcollecties of objecten te ‘ontzamelen’, wordt gekeken naar een museum of andere geschikte openbare (culturele) instelling, waar het object/de deelcollectie beter past. 

Er wordt met belangstelling naar onze plannen gekeken. Wat gaat het museum doen met de Vlaardingse visserijcollectie? Wordt deze ook ‘ontzameld’? Visserij in het algemeen en haringvisserij in het bijzonder is eeuwenlang de belangrijkste bron van inkomsten voor de stad geweest. Niet voor niets staat Vlaardingen nog steeds bekend als de ‘haringstad van Nederland’. Visserij zit in het DNA van deze stad. Daarom zal het verhaal van de Vlaardingse visserij, en de economische en sociale impact hiervan, altijd verteld worden in Museum Vlaardingen, het museum van de stad. Om dit verhaal te vertellen is een sterke, relevante en bruikbare collectie natuurlijk onmisbaar.

Het herwaarderingstraject is een ambitieus, kostbaar en arbeidsintensief project. Museum Vlaardingen vindt belangrijk dat medewerkers, vrijwilligers, Vrienden en andere belangstellenden op de hoogte zijn van, en vertrouwen hebben in het traject. Daarom wordt via verschillende kanalen regelmatig aandacht besteed aan dit project. Op deze pagina zal regelmatig een blog verschijnen over de voortgang van het project. Vragen kunnen gesteld worden via info@museumvlaardingen.nl  

Het project Herwaardering Collectie Museum Vlaardingen is mede mogelijk dankzij de genereuze ondersteuning door Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen, Mondriaan Fonds en de Stichting Samenwerkende Maritieme Fondsen Nederland.

Blog berichten


Het koppel Agneta en Abraham van der Linden

Abraham van der Linden was een dynamische ondernemer en maatschappelijk betrokken Vlaardinger uit de late Gouden Eeuw en Agneta een sterke vrouw uit de geschiedenis van Vlaardingen. De jaarlijkse Agneta-lezing in Museum Vlaardingen op Wereldvrouwendag is dan ook een eerbetoon aan Agneta van der Linden - van Reeuwijk.

Het koppel Agneta en Abraham van der Linden
Bekijk deze en andere topstukken van onze vrijwilligers