Erfgoedlab presentatie archeologie

Vondsten uit het Blankenburgtracé

Wonen op natte grond

Te zien zolang de archeologische werkzaamheden voortduren: de presentatie wordt regelmatig geactualiseerd

 

Tussen de snelwegen A20 en de A15 zal een nieuwe verkeersverbinding worden aangelegd: de Blankenburgverbinding. Archeologisch onderzoek toonde twee interessante vindplaatsen aan.

Recentelijk is opgegraven een Laatmiddeleeuwse terp (1250-1400 na Chr.), gelegen aan de Zuidbuurt in Vlaardingen. De tweede vindplaats uit de IJzertijd wordt de komende tijd verder onderzocht.

De expositie gaat in op het landschap in de omgeving van de Blankenburgverbinding en toont vondsten uit de opgraving van de terp.

De presentatie van de vondsten uit het Blankenburgtracé is een samenwerking tussen de gemeente Vlaardingen, Rijkswaterstaat en Museum Vlaardingen, en de expositie is ingericht door bureau TGV, Leiden.