Altijd te zien

In onze vaste tentoonstellingen ontdek je hoe de Delta, als bron van werkgelegenheid en welzijn al sinds de vroege middeleeuwen een belangrijke stempel drukt op Vlaardingen en de regio. 

Flardinga

1-1-2018 Altijd te zien
Flardinga

De expositie Flardinga vertelt over Vlaardingen als belangrijkste nederzetting van Holland in de volle middeleeuwen. Dit onderdeel van de vaste expositie begint met de slag bij Vlaardingen in 1018 en eindigt rond 1400.

De expositie Flardinga vertelt over Vlaardingen als belangrijkste nederzetting van Holland in de volle middeleeuwen. Dit onderdeel van de vaste expositie begint met de slag bij Vlaardingen in 1018 en eindigt rond 1400. De graaf van West-Friesland Dirk III verslaat in 1018 een troepenmacht die op hem is af gestuurd door de Duitse keizer Hendrik II. Dirk III vraagt tol aan voorbijkomende schepen, bouwt versterkingen, laat kavels land ontginnen en verstevigt zo zijn macht. Na de overwinning in de Slag bij Vlaardingen is Dirk III niet meer te stuiten, en zijn zoons zetten het werk voort. Er komt een tufstenen moederkerk, een grafelijk hof en er wordt in de loop van de eeuw een eigen munt geslagen. Vlaardingen is in de elfde eeuw een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, machtsbases van de graaf. In 1101 verandert de naam van het graafschap veelzeggend in 'Hollant'.

  

Flardinga is een bloeiende gemeenschap met een internationaal netwerk gelegen op een kruispunt van wegen. Deze economische hoogtij loopt ongeveer honderd jaar na de slag bij Vlaardingen echter langzaam terug. Het gebied wordt geteisterd door overstromingen. Andere plaatsen, zoals Dordrecht, Haarlem en Leiden, groeien sneller en worden steeds belangrijker. Vlaardingen verliest terrein in de handel op het achterland en de graven van Holland verliezen langzaam hun interesse in Vlaardingen. In 1206 verkopen zij hun hof in Vlaardingen en is Vlaardingen geen hofstad meer. In 1398 staat Vlaardingen in economisch belang en grootte op de laagste plaats in de rangorde van Hollandse steden.

In 2018 wordt de Slag bij Vlaardingen herdacht. Ook Museum Vlaardingen besteedt volop aandacht aan deze herdenking, onder andere met de tentoonstelling Boer en Burcht.