Altijd te zien

In onze vaste tentoonstellingen ontdek je hoe de Delta, als bron van werkgelegenheid en welzijn al sinds de vroege middeleeuwen een belangrijke stempel drukt op Vlaardingen en de regio. 

Goud uit water

1-1-2018 Altijd te zien
Goud uit water

In de vaste expositie ‘Goud uit water' maakt de bezoeker kennis met het leven in de achttiende eeuw, de ‘gouden’ eeuw van Vlaardingen, gezien en beleefd door de ogen van de Vlaardingse redersfamilie Van der Linden.

In de vaste expositie ‘Goud uit water' maakt de bezoeker kennis met het leven in de achttiende eeuw, de ‘gouden’ eeuw van Vlaardingen, gezien en beleefd door de ogen van de Vlaardingse redersfamilie Van der Linden.

U ervaart hoe in een kleine Hollandse maritieme stad de elite woonde, leefde en werkte. U maakt kennis met de rijkste ingezetene, Abraham van der Linden, zijn vrouw Agneta en....hun dienstmeid. Deze expositie is gehuisvest in het Huis De Lindeboom, een voornaam redershuis gebouwd in 1742 en recent gerestaureerd.

Abraham van der Linden (1684-1767) en zijn vrouw Agneta van Reewijk (1696-1787) staan aan het hoofd van een bloeiend bedrijf. Vlaardingen gaat het in de achttiende eeuw voor de wind. Het geld wordt verdiend op en uit het water. Van der Linden is een reder, voornamelijk betrokken bij de haringvisserij. Maar niet alleen dat: hij spreidt het risico. Reders hebben belangen en aandelen in schepen. Zij hebben zelden een geheel schip in bezit. Bovendien zorgt hij voor belangen in de bedrijvigheid die de visserij ondersteunt. Er wordt door hem en zijn vrouw goed verdiend aan haringvisserij, walvisvaart, binnenvaart, de Lijnbaan, het Taanhuis en het Leverhuis. Deze bedrijvigheid brengt een uitgebreide en ingewikkelde administratie met zich mee. De contacten strekken zich tot ver in het buitenland uit.