Brood uit water

1-1-2018 Altijd te zien
Brood uit water

Op de eerste verdieping van de nieuwbouw maakt u kennis met de thema's 'Brood uit het water' en ‘Haring uit Vlaring’. Centraal staan het feest van de Hollandse nieuwe, de stad Vlaardingen als voormalige maritieme gemeenschap, zeelieden en kans en kapitaal uit de visserij.

Op de eerste verdieping van de nieuwbouw maakt u kennis met de thema's 'Brood uit het water' en ‘Haring uit Vlaring’. Centraal staan het feest van de Hollandse nieuwe, de stad Vlaardingen als voormalige maritieme gemeenschap, zeelieden en kans en kapitaal uit de visserij.

Vooral mensen die bij de visserij en koopvaardij betrokken waren staan cenraal, hun verhalen, belevenissen en geschiedenissen. U maakt kennis met de reder, ondernemer en publicist Ary Hoogendijk Jz., met de visionair Adrian Eugène Maas, die de logger in Nederland als vissersschip introduceerde, met Jacob van der Wint, die in oorlogstijd in de achttiende eeuw de vissersvloot van de ondergang heeft gered, en met Maarten Verkiel, die nooit is teruggekeerd.

Toen Ary Hoogendijk Jz. in 1893 zijn boek 'De Grootvisscherij op de Noordzee' publiceerde, beleefde de Vlaardingse visserij een enorme bloeiperiode. U maakt kennis met de ontwikkeling van Vlaardingen als handels-, visserij- en koopvaardijstad. De Vlaardingse visserij eindigde in 1992: het laatste Vlaardingse vissersschip de VL 70 Astrid werd verkocht. Een tweede belangrijke datum is de beëindiging van de werkzaamheden van haringverwerkingsbedrijf Warmelo & Van de Drift in april 2012. Sinds een verbouwing  maken de pakhuizen die bij dit bedrijf hoorden deel uit van Museum Vlaardingen.